ข่าวอื่นๆ : การจัดงาน Thailand Yacht Show ครั้งที่ 2 ณ จ.ภูเก็ต ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : การจัดงาน Thailand Yacht Show ครั้งที่ 2 ณ จ.ภูเก็ต

ไทยจะจัดงาน Thailand Yacht Show ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำและเรือสำราญในเอเชีย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบน ตลอดจนการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การซ่อมและต่อเรือ

งาน Thailand Yacht Show ครั้งที่ 2 ในปีนี้จะจัดต่อเนื่องกับงาน Thailand Marine Business Association Yacht Charter Week ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2559 และงานแข่งเรือใบนานาชาติ King's Cup Regatta ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2559 โดยในงาน Thailand Yacht Show ครั้งที่ 2 จะมีการนำเสนอความพร้อมของไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวทางน้ำโดยการจัดแสดงเรือสำราญ เรือยอท์ช จำนวน 42 ลำ การเปิดตัวเรือสำราญขนาดใหญ่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของท่าเทียบเรือ

ปัจจุบันไทยมีท่าเทียบเรือสำราญและเรือยอท์ชในฝั่งอันดามัน 6 แห่งและฝั่งอ่าวไทย 5 แห่ง รวมทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอรองรับการเพิ่มขึ้นของเรือสำราญและเรือยอท์ช

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.thailandyachtshow.com