ข่าวอื่นๆ : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เดือนมิถุนายน 2562  ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เดือนมิถุนายน 2562

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562       

สถานะ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

    

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำในห้องนอน ออท. จากงปม.รายจ่ายประจำปี 2562

 

6 มิถุนายน 2562

 

4,464,835.- โฟรินท์

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562       

สถานะ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

การเช่าพื้นที่จัดงานเทศกาลไทยปี 2562 โครงการเทศกาลไทยในประเทศฮังการี

 17 มิถุนายน 2562

1,255,560 โฟรินท์

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562       

สถานะ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

    

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบทำความร้อนส่วนกลางและปล่องไฟ จากงปม.รายจ่ายประจำปี 2562

 

28 มิถุนายน 2562

 

3,713,800.- โฟรินท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562       

สถานะ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

การเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บู๊ทไม้ พร้อมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดงานเทศกาลไทยปี 2562 โครงการเทศกาลไทย ประจำปี 2562

งบภารกิจทีมประเทศไทย

2 กรกฎาคม 2562

4,997.- ยูโร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562       

สถานะ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การจัดสร้างเวที  ระบบเครื่องเสียง รถพยาบาล ค่าจ้างช่างภาพถ่ายภาพและวีดิโอ ค่าเช่ารถตุ๊กๆ ค่าจ้างพิธีกร เพื่อใช้ในการจัดงานเทศกาลไทยปี 2562 โครงการเทศกาลไทย

 ประจำปี 2562

งบภารกิจทีมประเทศไทย

2 กรกฎาคม 2562

5,011.- ยูโร

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562       

สถานะ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

การเช่าจอ LED ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าในงาน ค่าเช่าห้องน้ำ ถังขยะ การทำความสะอาดต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการจัดงานเทศกาลไทยปี 2562 โครงการเทศกาลไทย  ประจำปี 2562 งบภารกิจทีมประเทศไทย

2 กรกฎาคม 2562

4,509.- ยูโร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562       

สถานะ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

การจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและการดำเนินด้านเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับร้านอาหาร ค่าอนุญาตนำรถเข้าไปจอดในงาน เพื่อใช้ในการจัดงานเทศกาลไทยปี 2562 โครงการเทศกาลไทย  ประจำปี 2562 งบภารกิจทีมประเทศไทย

2 กรกฎาคม 2562

4,483.- ยูโร