เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เลี้ยงรับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการกีฬาและเยาวชนฮังการี ข่าวสาร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เลี้ยงรับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการกีฬาและเยาวชนฮังการี

 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ สมปอง สงวนบรรพ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ ดร. อิชวาน ซิมิชโก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ฮังการี รับผิดชอบด้านการกีฬาและเยาวชน  และประธานกลุ่มมิตรภาพ รัฐสภาฮังการี-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสมาชิกส่วนหนึ่งของกลุ่มมิตรภาพฯ ประกอบด้วย นายชานดอร์ กาลิ สมาชิกรัฐสภาพรรคสังคมนิยม (MSZP) และรองประธานกลุ่มฯ และนายโซลท์ ชามปา สมาชิกรัฐสภาพรรครัฐบาล (Fidesz) รวมทั้ง  ผู้แทนของสำนักวิเทศสัมพันธ์ รัฐสภาฮังการี  ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสนี้  เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทย-ฮังการี รวมทั้ง การดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฮังการี ครบรอบ ๔๐ ปี  ในปี ๒๕๕๖ นี้  โดยฝ่ายฮังการีจะจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฮังการี-ไทย เป็นการเฉพาะ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและภาคการเมืองของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้  ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยังได้ตอบรับ ให้ความร่วมมือแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตฯ ที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันในช่วงฤดูร้อนนี้  เพื่อเผยแพร่สินค้าและวัฒนธรรมไทยในฮังการี โดยจะให้มีการสาธิตและแข่งขันมวยไทยในกิจกรรมดังกล่าวด้วย