• ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 100 วันการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์

 • คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (เข้าออกครั้งเดียว) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช New
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ และวัดไทยรัตนประทีปได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไทยรัตนประทีปโดยมีชุมชนชาวไทยเดินทางมาร่วมงานประมาณ 30 คน และภายหลังจากการสวดพระอภิธรรม นายต่อ ศรลัมพ์ อุปทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และได้เชิญผู้เข้าร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับกลุ่มคนไทยในสาขาอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการจักกิจกรรมชุมชนไทยในปี 2560 ด้วย
 • Revision of the Visa Exemption Scheme Regulation
  In compliance with the new visa exemption regulation issued by the Ministry of Interior of Thailand dated 26 May 2016, nationals entitled to be a 30 days visa exemption (as indicated in the list below) are eligible to enter Thailand without visas through land border check points only twice a calendar year. The entering through international airports will not be affected by this regulation.
 • พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารในกรุงบูดาเปสต์
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร Balint Haz ในกรุงบูดาเปสต์ โดยพิธีดังกล่าว ได้มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนชาวไทย และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมประมาณ 200 คน
 • กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายนายต่อ ศรลัมพ์ อุปทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวอื่นๆ 

ดูทั้งหมด

ที่ทำการ | Contact

Verecke ut. 79, Budapest 1025

Tel. Consular matter (36-1) 438-4020,          438-4026                                                  Other matter (36-1) 438-4025

VOIP:  540901, 540902
Fax:    (36-1) 438-4023
Email: 
info@thaiembassy.hu and consular@thaiembassy.hu (for consular inquiry)

  Map 

 • กรมการกงศุล
 • FAQ
 • Download Visa Application Form
 • Visa Consular Information