Activities กิจกรรมสถานทูต. News

Activities กิจกรรมสถานทูต.

 • พิธีฉลองงานวันชาติของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประจำปี 2560
  พิธีฉลองงานวันชาติของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประจำปี 2560
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเลี้ยงวันชาติประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
  ที่โรงแรม Athénée Palace Hilton Hotel กรุงบูคาเรสต์ โดยมีนาย Radu-Gabriel Safta อธิบดีกรม Global Affairs กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย เป็นแขกเกียรติยศ น.ส. สิริมิตร ศิริพละ อุปทูตฯ พร้อมทั้งนาย Viktor Melamed
  กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงโซเฟีย นาย Bogdan Gligor ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำโรมาเนียและบัลแกเรีย ได้ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐโรมาเนีย คณะทูตานุทูต ตปท./โรมาเนีย รวมทั้ง อดีตเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน Friends of Thailand ในโรมาเนีย และชุมชนไทยและครอบครัวที่พำนักอาศัยในโรมาเนียและบัลแกเรีย
  พิธีการได้เริ่มต้น โดยดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติโรมาเนียต่อจากนั้น ประธานในพิธีได้ขอให้ผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีมิไฮแห่งโรมาเนีย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม. 2560 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  สำหรับการจัดงานวันชาติในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย อาทิ รำถวายพระพร และรำตาลีมาลากัส (การแสดงระบำพื้นเมืองของทางภาคใต้) การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มนักศึกษาไทยในโรมาเนีย ตลอดจนงานเลี้ยงรับรองอาหารไทยและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนของไทยและโรมาเนีย ในช่วงท้ายของงานเลี้ยงรับรอง สอท.ฯ ได้มอบของชำร่วย กอปรด้วยหนังสือเผยแพร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย “Touring - The Royal Project Sites” และกระเป๋าผ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำโรมาเนียและบัลแกเรีย
  Dec 08, 2017
 • พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะร่วมสมัย
  พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะร่วมสมัย
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายคณิศพล สิทธิโชติ กงสุล รักษาการอุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะร่วมสมัย ตามคำเชิญของพิพิธภัณฑ์ “Ion Ionescu-Quintus Prahova County Art Museum” ณ พิพิธภัณฑ์ฯ เมือง Ploiesti โดยมีนาย Florin Sicoie ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ และผู้บริหารสำนักงานเทศมนตรีแคว้น Prahova ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ศิลปินชาวไทย 1 ราย ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย ได้แก่ ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้ผลงาน “Hope II” ซึ่ง ดร. ดลฤทัยฯ ได้เดินทางมายังโรมาเนีย เพื่อรับรางวัล และประกาศนียบัตรด้วยตัวเองด้วย
  Nov 24, 2017
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
  โดยมีนายคณิศพล สิทธิโชติ กงสุล ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธี ข้าราชการและครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย รวม 51 คน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานในพิธีจุดไฟหลวงนำและนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงบูคาเรสต์ รวมทั้งชุมชนไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรียถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยในระหว่างการจัดพระราชพิธีดังกล่าวประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้รับชมภาพการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากประเทศไทย
  ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวข้างต้น ผู้เข้าร่วมพิธีรับแผ่นพับพระราชประวัติ และหนังสือที่ระลึก รวมทั้งเข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศและด้านการพัฒนาประเทศ การสดุดีพระเกียรติคุณจากนานาประเทศ และการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ
  Oct 28, 2017
 • พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ (รอบสอง) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ (รอบสอง) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นางสาวสิริมิตร ศิริพละ อุปทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ (รอบสอง) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทย กอปรด้วยนักศึกษาและแม่บ้านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ
  Royal Thai Embassy in Bucharest organized a Royal gift presentation ceremony
  On 20 October 2017, the Royal Thai Embassy in Bucharest organized a Royal gift presentation ceremony for special volunteers for the late King Bhumibol Adulyadej’s Royal Cremation Ceremony at the Embassy. The ceremony was presided by Ms. Sirimit Siripala, Chargé d'affaires, and joined by officials and staff from the Royal Thai Embassy along with the Thai community in Romania.
  Oct 21, 2017
 • พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นางสาวสิริมิตร ศิริพละ อุปทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ
  Oct 15, 2017
 • การลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
  การลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนชาวไทยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 โดยมีทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งชาวไทยที่พำนักอยู่ในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรียมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย
  Oct 03, 2017
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระประจำการ
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระประจำการ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลา ฯพณฯ นายธีโอดอร์ วีโอเรล เมเลชกานู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย ในโอกาสครบวาระประจำการในโรมาเนีย ที่ห้องรับรองกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย กล่าวแสดงความชื่นชมบทบาทของเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริม ความสัมพันธ์ไทย –โรมาเนีย ตลอดระยะเวลาที่เอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่ง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวยังประเทศไทย และอาหารไทยกับสินค้าอาหารไทยในโรมาเนีย และกล่าวแสดงความพอใจในภาพรวมของความสัมพันธ์ทวิภาคี ในทุกมิติ
  ทางด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความขอบคุณ ฯพณฯ รัฐมนตรีฯ และฝ่ายโรมาเนียในการต้อนรับ
  ไมตรีจิต ความเข้าใจต่อสถานการณ์ในประเทศไทยและการสนับสนุนอย่างดียิ่งต่อตนและสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงการปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ ตลอดเวลาสามปีครึ่งที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรมาเนียจะให้การสนับสนุนเอกอัครราชทูตฯ ท่านใหม่ และ สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีต่อไป
  Sep 28, 2017
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี
  นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในงาน และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
  สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานอัญเชิญธงชาติไทยผืนใหม่ขึ้นสู่ยอดเสา และได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน
  Sep 28, 2017
 • เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะเพื่ออำลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรียและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย
  เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะเพื่ออำลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรียและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ในตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย พร้อมด้วยคณะ กอปรด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา นายคณิศพล สิทธิโชติ เลขานุการโท และนายวิคเตอร์ เมลาเหม็ด กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงโซเฟีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลา ฯพณฯ นาย Rumen Radev ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองนาย ได้เยี่ยมคารวะเพื่ออำลาผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ๆ ได้แก่ ฯพณฯ นาย Georg Georgiev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย และ นาย Kostadin Kodzhabashev อธิบดีกรมความสัมพันธ์ทวิภาคี กระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย (ซึ่งเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเพื่ออำลาแก่เอกอัครราชทูตฯ)
  ในระหว่างการเยี่ยมคารวะและพบปะดังกล่าว ประธานาธิบดีฯ และผู้บริหารฝ่ายบัลแกเรีย แสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับบัลแกเรีย ทางด้านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อฝ่ายบัลแกเรียในการต้อนรับ ไมตรีจิตและการสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงการปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย
  Sep 22, 2017
 • เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เลี้ยงอำลาในโอกาสครบวาระประจำการในโรมาเนีย
  เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เลี้ยงอำลาในโอกาสครบวาระประจำการในโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ถวายการต้อนรับเจ้าหญิงมาเรีย แห่งโรมาเนีย และต้อนรับคณบดีทูต คณะทูตานุทูต ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติชาวโรมาเนีย และคู่สมรส ในงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น พร้อมสำรับอาหารไทย เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระประจำการ ณ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน “ดิมิตริเอ กุสติ” กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย
  Sep 05, 2017