Embassy's Activities 

View All
 • เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสสากล ประจำปี ค.ศ. 2017 (La Journée Internationale de la Francophonie 2017) New
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสสากลประจำปี ค.ศ. 2017 ที่โรงละครแห่งชาติกรุงบูคาเรสต์ ตามคำเชิญในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์องค์การ Francophonie ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอื่นๆ ได้แก่ H.E. Mr. Mbagnick Ndiaye รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารเซเนกัลในฐานะแขกเกียรติยศ H.E. Mr. Bogdan Mănoiu รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย H.E. Mr. Alexandru Oprean รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์แห่งชาติโรมาเนีย ผู้แทนสำนักประธานาธิบดี ผู้แทนผู้ว่าการนครบูคาเรสต์ และเอกอัครราชทูตจากบรรดาประเทศ Francophonie ประจำโรมาเนีย เป็นต้น
 • เอกอัครราชทูตฯ มอบเงินบริจาคจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยซีบิว New
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายคณิศพล สิทธิโชติ เลขานุการโทและกงสุล ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยซีบิว ที่นครซีบิว โดยมี ศาสตราจารย์ Ioan Marian Tiplic รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ในโอกาสดังกล่าว สองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยซีบิวกับสถาบันการศึกษาไทย การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยระหว่างกัน สืบเนื่องจากที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ไปเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายน 2558 และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์วัฒนธรรมไทย ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543 บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยซีบิว เพื่อเผยแพร่ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวโรมาเนียและนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ขอรับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมไทยดังกล่าว และส่งมอบเงินบริจาคครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และต่อมา ได้ขอรับการสนับสนุนอีกเป็นครั้งที่ 2 เพื่อความต่อเนื่อง ในโอกาสการไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยในครั้งล่าสุดนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 41,857.72 บาท (4,969.50 เล) ให้แก่รองอธิการบดี โดยมีคณาจารย์ บรรณารักษ์หอสมุดกลางผู้ดูแลศูนย์วัฒนธรรมไทย คณะนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย ซึ่งรองอธิการบดี กล่าวตอบรับแสดงความรู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนดังกล่าว และว่า จะนำเงินสนับสนุนฯ ไปพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทยต่อไป พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย สิ่งพิมพ์และซีดีเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และประชาคมอาเซียนด้วย ในการนี้ รองอธิการบดี กล่าวถึงดำริที่จะจัดกิจกรรม Thai Day ที่มหาวิทยาลัยซีบิวในปี 2561 อนึ่ง ในระหว่างการไปราชการครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับและสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งได้มอบตะกร้าเครื่องปรุงรสอาหารไทย ตราสัญลักษณ์ฮาลาล อาหารแห้ง ภาพพระบรมฉายาลักษณ์เบื้องหน้าพระบรมโกศ และหนังสือให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักศึกษาไทยอีกด้วย
 • เอกอัครราชทูตฯ ไปร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรียที่กรุงโซเฟีย
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย พร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา และคณะทูตานุทูต ไปร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย ที่กรุงโซเฟีย ได้แก่ พิธี National Flag Raising Ceremony , พิธี Solemn Roll of Honor Call และงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ซึ่งนาย Rumen Radev ประธานาธิบดี และนาง Desislava Gencheva Radeva ภริยา ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ที่ Concert Hall, Central Military Club ด้วย The Celebration of the National Day of the Republic of Bulgaria in Sofia On 3 March 2017, H.E. Mr. Komgrit Varakamin, Ambassador of Thailand to Romania in his capacity as Ambassador of Thailand to the Republic of Bulgaria and Mrs. Duangchai Varakamin, as well as the diplomatic corps attended the activities in celebration of the National Day of the Republic of Bulgaria in Sofia. H.E. Mr. Rumen Radev, President of the Republic of Bulgaria and Mrs. Desislava Gencheva Radeva welcomed the guests and diplomatic corps at the official reception at the Concert Hall, Central Military Club, Sofia.
 • กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทยในบัลแกเรีย
  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ในฐานะเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยและการท่องเที่ยวไทย จัดโดย ททท. สนง. ภูมิภาคบัลข่าน ที่โรงแรม Kempinski จังหวัด Bansko บัลแกเรีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทยในบัลแกเรีย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้การสนับสนุนของ สอท.ฯ
 • เจ้าหญิงมาเรีย แห่งโรมาเนีย เสด็จฯ ไปเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนทำอาหารไทย และงานเลี้ยงรับรอง จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เพื่อเผยแพร่อาหารไทยและสินค้าอาหารไทยในโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ถวายการต้อนรับ เจ้าหญิงมาเรีย แห่งโรมาเนีย ซึ่งเสด็จไปเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนทำอาหารไทย ส่งเสริมสินค้าอาหารไทย และการท่องเที่ยวยังประเทศไทย ในโรมาเนีย หรือ “Thai Food Cooking Class with Romanian Wine Tasting” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น โดยความร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเขตพราโฮวา โรมาเนีย ซึ่งสนับสนุนไวน์ของท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อื่นๆ ได้แก่ ภริยาเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตสตรี ผู้บริหาร นักธุรกิจ สื่อมวลชน นักการทูตโรมาเนีย ณ โรงแรม Athenee Palace Hilton Hotel กรุงบูคาเรสต์ ทั้งนี้ หลังจากการฝึกสอนทำอาหารไทยและการมอบประกาศนียบัตร เอกอัครราชทูตฯ ได้กราบทูลเชิญ เจ้าหญิงมาเรีย แห่งโรมาเนีย และเชิญผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ และผู้บริหารชาวโรมาเนียที่เป็นสุภาพบุรุษ ไปร่วมในงานเลี้ยงรับรองในลำดับต่อมา ซึ่งทุกคนล้วนมีความประทับใจต่อการจัดกิจกรรม และการเผยแพร่อาหารไทย ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ เชื้อเชิญให้ผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทย และผู้นำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทย ไปแนะนำตัวและบริษัทห้างร้านของตน แก่แขกผู้ไปร่วมงาน ตลอดจนจำหน่ายสินค้าของชำ เครื่องปรุงอาหารไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสหภาพยุโรป ซึ่งนำเข้ายังโรมาเนีย ซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่ ผู้ไปร่วมงานอย่างยิ่ง
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ในงาน “สิงห์แดงรวมใจ น้อมรำลึก ธรรมราชา” จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านการต่างประเทศ แก่นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย ที่ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ประจำโรมาเนีย
  เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ประจำโรมาเนีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับนาย Pande Lazarevski เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ประจำโรมาเนีย ซึ่งไปเยี่ยมคารวะและอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ ทั้งนี้ นางดวงใจ วรคามิน ภริยา ร่วมให้การต้อนรับและสนทนาด้วย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

Calendar 

View All
 • ขอเชิญลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • Thailand Elite
 • โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand