Embassy's Activities 

View All
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเทศกาลไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทย ณ พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” มีชาวโรมาเนียเข้าร่วมงานล้นหลาม New
  เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2016) ที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” กรุงบูคาเรสต์ โดยประสานความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปรากและบูดาเปสต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปรากและบูคาเรสต์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ และบริษัทเอกชนไทยจำนวนหนึ่ง โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยนักแสดงชาวไทย นักดนตรีไทย การเผยแพร่อาหารไทยและจำหน่ายอาหารไทยจากภัตตาคารอาหารไทย Tuk Tuk กรุงบูคาเรสต์ ร้านจำหน่ายสินค้าอาหารไทยนำเข้าจากไทย ร้านขายสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือจากประเทศไทย และสถาบันออติสม์โรมาเนียเพื่อสร้างความตระหนักถึงผู้ด้อยโอกาส เทศกาลไทยครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อาหารไทย สินค้าไทย และการท่องเที่ยวไทย โดยมีชาวโรมาเนียเข้าร่วมงานล้นหลาม พิธีเปิดงานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 กอปรด้วยการแสดงนาฏศิลป์จากคณะนักแสดงชาวไทย และงานเลี้ยงรับรองด้วยอาหารไทยและขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Bogdan Stanoevici อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโรมาเนียเป็นแขกเกียรติยศในงาน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะทูตานุทูตพร้อมด้วยภริยาจากประเทศต่างๆ ทั้งนี้ นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ถือโอกาสในการกล่าวเปิดงาน กล่าวในตอนหนึ่งว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” ได้ให้เกียรติต้อนรับงานเทศกาลไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีของพิพิธภัณฑ์ นอกเหนือจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม The Romanian culture meets the world cultures -The international village ซึ่งเป็นการจัดแสดงแบบจำลองหมู่บ้านของประเทศต่างๆ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของพิพิธภัณฑ์ในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปีนี้ ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตฯ มอบกระเช้าผลไม้สดจากประเทศไทยและเพื่อเป็นการขอบคุณแสดงไมตรีจิตแก่นาง Paula Popoiu ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฯ และรับมอบของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์เนื่องในโอกาสที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเทศกาลไทยและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ ได้กล่าวเชิญให้สถานเอกอัครราชทูตฯ มาร่วมจัดอีกในปีต่อๆไป อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เอกอัครราชทูตฯ ทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลไม้สดจากประเทศไทยแด่ HRH Crown Princess Margareta of Romania, HRH Prince Radu of Romania และ HRH Princess Maria of Romania ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่พระราชวัง Elisabeta
 • เอกอัครราชทูตฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับการจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2016) ที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน "Dimitrie Gusti"
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย น.ส. กัลย์วนา เหมกมล เลขานุการเอก และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะนาง Andreea Nanciu เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนนาง Paula Popoiu ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน "Dimitrie Gusti" กรุงบูคาเรสต์ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่และสรุปซักซ้อมกระบวนการเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับโครงการจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2016) ที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน "Dimitrie Gusti" ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 พร้อมกันนี้ยังมีผู้ที่จะเข้าร่วมจัดตั้งจำหน่ายสินค้าอาหารไทยและกิจกรรมต่างๆ มาร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่ด้วย โครงการ จัดเทศกาลไทยครั้งนี้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฯ กรุงบูคาเรสต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ประเทศไทยในโรมาเนียและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับ ประชาชนของสองประเทศ
 • คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบูคาเรสต์หารือเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบก่อตั้งอาเซียนในโรมาเนียเร็วๆ นี้
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เอกอัครราชทูตจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยและเวียดนาม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีต่อนาง Maria Fe T. Pangilinan เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ถิ่นพำนัก ณ กรุงบูดาเปสต์และมีเขตอาณาครอบคลุมถึงโรมาเนีย ในโอกาสยื่นสาส์นตราตั้งต่อนาย Klaus Iohannis ประธานาธิบดีโรมาเนีย และเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำโรมาเนียอย่างสมบูรณ์ ในโอกาสดังกล่าว นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบูคาเรสต์ ทราบถึง 1) โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลไทย 2016 ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 ที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” กรุงบูคาเรสต์ พร้อมกับเชิญชวนให้เข้าร่วมฯ และ 2) ข้อเสนอการจัดกิจกรรม ASEAN Cuisine Evening ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โดยเป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต 4 แห่ง ซึ่งกอปรกันขึ้นเป็นคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบูคาเรสต์ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 49 ของการก่อตั้งอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีกับเจ้าของภัตตาคารร้านอาหารไทย Tuk Tuk -- Thai Urban Kitchen ที่เปิดใหม่ในกรุงบูคาเรสต์
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อนายชัยสิทธิ์ ศรีชม เจ้าของและพ่อครัวภัตตาคาร Tuk Tuk -- Thai Urban Kitchen เนื่องในโอกาสเปิดภัตตาคารร้านอาหารไทยแห่งใหม่ในกรุงบูคาเรสต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนายชัยสิทธิ์ ศรีชม ได้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีตลอดสองปีที่ผ่านมา อาทิเช่น การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานเทศกาลไทย (Thai Festival) และงาน Thai Food Cooking Class ซึ่งได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยขณะนั้นนายชัยสิทธิ์เป็นหัวหน้าพ่อครัวที่โรงแรม Athenee Palace Hilton กรุงบูคาเรสต์ และเป็นที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า “เชฟแหลม” การส่งเสริมการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโรมาเนียของสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้สมาคมผู้สื่อข่าวและนักเขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งโรมาเนียมอบใบประกาศเกียรติคุณ Diploma "Premiul Arta Culinară fără frontiere" (หรือ Culinary Arts without Frontiers) ประจำปี 2015 ให้แก่เอกอัครราชทูตฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ในโอกาสนี้ นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ได้อวยพรให้กิจการของภัตตาคารเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จต่อๆ ไป โดยสถานเอกอัครราชทูตและภัตตาคารจะร่วมมือกันส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยและสินค้าอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในโรมาเนียยิ่งๆ ขึ้นไป
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบบ้านทรงไทยจำลองเพื่อเข้าร่วมเทศกาล International Village Exhibition ที่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน "Dimitrie Gusti"
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา และ น.ส. กัลย์วนา เหมกมล เลขานุการเอก ได้เข้าพบนาง Andreea Nanciu เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนนาง Paula Popoiu ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน "Dimitrie Gusti" กรุงบูคาเรสต์ เพื่อมอบบ้านทรงไทยจำลอง ซึ่งเป็นบ้านทรงไทยภาคกลางที่มีลักษณะใต้ถุนยกสูง หลังคาทรงจั่ว และมีชานกว้าง สำหรับเข้าร่วมงานนิทรรศการหมู่บ้านนานาชาติ International Village Exhibition เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดแสดงบ้านจำลองจากนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ในวันที่ 16 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ สองฝ่ายได้หารือเรื่องโครงการจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2016) ที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน "Dimitrie Gusti" ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมโดยคณะนักแสดงชาวไทย การจำหน่ายอาหารไทยและสินค้าไทย และนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทยและการท่องเที่ยวยังประเทศไทย โครงการจัดเทศกาลไทยครั้งนี้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฯ กรุงบูคาเรสต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ประเทศไทยในโรมาเนียและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของสองประเทศ
 • เอกอัครราชทูต คมกริช วรคามิน ไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมถึงสาธารณรัฐบัลแกเรีย เดินทางพร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา และนางสาวกัลย์วนา เหมกมล เลขานุการเอก ไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อ ฯพณฯ นายรอเซน เพลฟเนเลียฟ (Mr. Rosen Plevneliev) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย เพื่อเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรียอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 และ 24 มีนาคม 2559 ออท.ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับผู้นำและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้แก่ 1. นาย Valentin Poriazov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย 2. นาย Atanas Mladenov อธิบดีกรมพิธีการทูต 3. นาย Angel Orbetsov อธิบดีกรมเอเชีย 4. นาย Rakovski Lashev อธิบดีกรมการกงสุล และ 5. นาย Tsvetan Simeonov ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย เพื่อปรึกษาหารือในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ภายหลังการยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองในหมู่คณะทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย ณ กรุงโซเฟียด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์มอบเงินบริจาคสนับสนุนสถาบัน Autism Romania
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา พร้อมด้วยนางสาวกัลย์วนา เหมกมล เลขานุการเอก และนางร่มเกล้า ฉวิชฌ์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมสถาบัน Autism Romania และได้พบปะกับนาง Liuba Iacoblev ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันและนางสาว Sandica Ion นักจิตวิทยาบำบัด พร้อมทั้งได้พูดคุยกับกลุ่มนักเรียนผู้มีภาวะออทิสติกและผู้ปกครองของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว สืบเนื่องจากที่เอกอัครราชทูตฯ ได้ไปเยี่ยมสถาบันฯ ดังกล่าวเมื่อเร็วๆ มานี้ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันฯ และเห็นว่าการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ นอกจากจะเป็นการขยายโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระหว่างไทยกับโรมาเนีย จึงได้ขอรับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ (งบสันถวไมตรี) เพื่อสนับสนุนสถาบันฯ บัดนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติงบประมาณให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อดำเนินการแล้ว เอกอัครราชทูตฯ จึงได้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,531.58 เล (48,119.51 บาท) เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันฯ ต่อไป อนึ่ง สถาบัน Autism Romania เป็นสถาบันที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ที่กรุงบูคาเรสต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 สำหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานที่มีภาวะออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวภาวะออทิสติก ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ตลอดจนให้โอกาสทางการศึกษาและสร้างเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ที่มีภาวะออทิสติก

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๐๐๑-๕๘๑๑

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

Calendar 

View All
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand