Embassy's Activities 

View All
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์จัดงานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างท้องถิ่น ได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดย เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีการในหมู่ชุมชนชาวไทย นักศึกษาไทย และครอบครัว และ เวลา ๑๒.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับแก่แขกผู้มีเกียรติชาวโรมาเนีย นักการทูตโรมาเนีย คณะทูตานุทูตและคู่สมรส หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่ผู้ร่วมงานทั้งหมด
 • การจัดกิจกรรม ASEAN Day Festival ที่กรุงบูคาเรสต์
  เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนอีกสามแห่ง คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ในกรอบ ASEAN Committee in Bucharest (ACB) ได้ร่วมจัดกิจกรรม ASEAN Day Festival ที่ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำโรมาเนีย ซึ่งมีสาระกิจกรรมของ “งานกลางแจ้ง” ได้แก่ ก.) การแสดงบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการขององค์การอาเซียนและประชาคมอาเซียน ข.) การเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มประจำชาติของสถานเอกอัครราชทูตทั้งสี่แห่ง และ ค.) การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จะร่วมจัดงาน ASEAN Day Festival ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบูคาเรสต์ (ASEAN Committee in Bucharest) เพื่อพบปะหารือกับบรรดาเอกอัครราชทูตจากประเทศอาเซียนประจำโรมาเนียและคู่สมรส เกี่ยวกับการจัดงาน ASEAN Day Festival โดยมี นาย Diar Nurbintoro เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำโรมาเนียและภริยา นาย Tajul Aman Bin Mohamad เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำโรมาเนียและภริยา นาย Tran Thanh Cong เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำโรมาเนีย และนาง Roxana Stiuca เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม เข้าร่วมหารือในการนี้ด้วย ต่อมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา และนางร่มเกล้า ฉวิชฌ์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดงาน ASEAN Day Festival ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียและภริยาให้การต้อนรับและพบปะหารือ และมีผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนอื่นๆ เข้าร่วม อนึ่ง งาน ASEAN Day Festival เป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต 4 แห่ง ซึ่งกอปรกันขึ้นเป็นคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบูคาเรสต์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 49 ของการก่อตั้งอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
 • มกุฏราชกุมารีแห่งโรมาเนียเป็นประธานกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 140 ปี ของการก่อตั้งสภากาชาดโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 HRH Crown Princess Margareta of Romania พร้อมด้วย HRH Prince Radu of Romania พระราชสวามี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 140 ปี ของการก่อตั้งสภากาชาดโรมาเนีย ที่พระราชวัง Elisabeta กรุงบูคาเรสต์ HRH Crown Princess Margareta of Romania มีพระราชดำรัสความว่า พระราชวงศ์โรมาเนียให้การสนับสนุนสภากาชาดโรมาเนีย นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ 1876 (คือเมื่อ 140 ปีที่แล้ว) ตั้งแต่รัชสมัย King Carol I, Queen Elisabeta, Queen Mary และ Queen-Mother Helengot ซึ่งให้การสนับสนุนมา โดยตลอด พร้อมกันนี้ แสดงความชื่นชมต่ออาสาสมัครเหล่ากาชาดโรมาเนียซึ่งได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมา นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ไปร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองฯ ในโอกาสนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมอื่นๆ ได้แก่ สมณทูตผู้แทนแห่งสำนักวาติกันในตำแหน่งคณบดีคณะทูตประจำโรมาเนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และภริยา เอกอัครราชทูตมิตรประเทศอื่นๆ เป็นต้น
 • เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti สำหรับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเทศไทยในโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอบคุณนาง Paula Popoiu ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti และคณะเจ้าหน้าที่ สำหรับความร่วมมือในการร่วมจัดเทศกาลไทย (Thai Festival) ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 80 ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งนี้ โดยมีเอกอัครราชทูตจากมิตรประเทศ ผู้บริหารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติโรมาเนีย และสื่อมวลชนชาวโรมาเนีย ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงที่ผ่านมา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารกลางวันดังกล่าวด้วย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ และพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฯ ได้จัดกิจกรรมเทศกาลไทย เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวยังประเทศไทย อาหารไทย และสินค้าอาหารไทย มาแล้ว 6 ครั้ง โดย 3 ครั้งหลังสุดมีขึ้นใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2559) สถานเอกอัครราชทูตฯ และพิพิธภัณฑ์ฯ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมเทศกาลไทยเช่นนี้ครั้งต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560
 • บันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย ลงนามแล้วที่กรุงโซเฟีย
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงนาม “บันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย” ร่วมกับ นาย Valentin Poriazov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศบัลแกเรีย ที่กระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย กรุงโซเฟีย ทั้งนี้ บันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือฯ นี้ เป็นการยกระดับพิธีสารว่าด้วยการหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย ปี 2540 และจะเป็นการสร้างช่องทางในการติดต่อประสานงาน ส่งเสริมการปรึกษาหารือ และการร่วมมือในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศต่อไป
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับนาง Florina Voicu อาจารย์โรงเรียน Gimnaziala หมายเลข 190 ซึ่งเป็นภริยานาย Ioan Voicu อดีตเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนได้เชิญชวนนักเรียนระดับเกรด 3 – 7 เข้าร่วมกิจกรรมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจะจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยจะเรียนเชิญนักการทูตโรมาเนีย เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ชุมชนชาวไทย ครูอาจารย์ และผู้แทนนักเรียนโรงเรียน Gimnaziala หมายเลข 190 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง และจะมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสดังกล่าวด้วย

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

Calendar 

View All
 • โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand