Embassy's Activities 

View All
 • เอกอัครราชทูตฯ ไปเยี่ยมพบปะอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย New
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยนายคณิศพล สิทธิโชติ เลขานุการโทและกงสุล ได้ไปเยี่ยมพบปะนาย Bogdan Mihai Stanescu อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หยิบยกเกี่ยวกับปัญหาการยื่นขอรับการตรวจลงตราสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปโรมาเนีย ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งและขอความช่วยเหลือจากผู้ยื่นคำร้องในประเทศไทย เนื่องจาก ที่ผ่านมา แผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยได้ปิดให้บริการชั่วคราว จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่คนไทยในการยื่นขอรับการตรวจลงตราฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย มีมาตรการชั่วคราวรองรับการยื่นคำร้องของคนไทย ในช่วงดังกล่าว ด้วย ต่อมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งข้อมูล และช่องทางการยื่นขอรับการตรวจลงตราสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปโรมาเนีย จากอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 http://www.thaiembassy.org/bucharest/contents/files/thai-people-20160922-193851-200913.pdf อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการพบปะดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประเทศไทยและ การท่องเที่ยวยังประเทศไทยแก่อธิบดีกรมการกงสุล เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการแสดงไมตรีจิต
 • พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงโซเฟีย New
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ในตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2559 ให้แก่ นายวิคตอร์ ซามูอีลอฟ เมลาเมด (Mr. Viktor Samouilov Melamed) กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงโซเฟีย ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงโซเฟีย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เจ้าหน้าที่ และครอบครัวกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ เข้าร่วมพิธีฯ ในวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวในหมู่คณะทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย แขกผู้มีเกียรติชาวบัลแกเรีย และครอบครัวกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ณ โรงแรม Hilton กรุงโซเฟีย นายวิคตอร์ เมลาเมด ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงโซเฟีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และ ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ในการดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในสาธารณรัฐบัลแกเรีย การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐบัลแกเรีย ทั้งด้านการค้าและการลงทุน ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างสถาบันการแพทย์ทหารบัลแกเรียกับมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้ง สนับสนุนภารกิจการเยือนของบุคคลสำคัญของสาธารณรัฐบัลแกเรียและประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่นมาโดยตลอด เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2559 แก่ นายวิคตอร์ เมลาเมด ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ร่วมจัดเทศกาลไทยในบัลแกเรีย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่สวนสาธารณะหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Ivan Vazov ณ กรุงโซเฟีย
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดวาดภาพพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงเรียน Scoala Gimnaziala nr. 190
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายคณิศพล สิทธิโชติ กงสุล และ จนท. ท้องถิ่น สอท.ฯ ไปร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดวาดภาพพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยอาจารย์ใหญ่ รร. Scoala Gimnaziala 190 แก่ นร. ผู้เข้าร่วมฯ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบรางวัลเป็นของชำร่วย เพื่อเผยแพร่ประเทศไทย และบทบาทประเทศไทยในอาเซียน (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอาเซียน) แก่ นร. ผู้เข้าร่วมฯ ด้วย อนึ่ง กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยซีบิว
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา พร้อมด้วยนายคณิศพล สิทธิโชติ กงสุล ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยซีบิว ที่นครซีบิว โดยมี ศ. Ion Bondrea อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยซีบิวกับสถาบันการศึกษาไทย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยระหว่างกัน สืบเนื่องจากที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ไปเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์วัฒนธรรมไทย ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเผยแพร่ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวโรมาเนียและนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขอรับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมไทยเป็นครั้งแรก และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 47,232 บาท (5,406.04 เล) ให้แก่อธิการบดี โดยมีนาง Daniela Cimpean ประธานสภานครซีบิว (President of Sibiu County) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวด้วย ซึ่งอธิการบรู้สึกซาบซึ้งในการรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว และจะนำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทยต่อไป พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน และได้มอบหนังสือและ ASEAN materials ให้แก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปจัดวางใน ASEAN Corner ด้วย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน โดยมี ประธานสภานครซีบิว อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชาติอาเซียนของมหาวิทยาลัยฯ ข้าราชการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมฯ อนึ่ง การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการส่งเสริมและเผยแพร่ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ชาวโรมาเนียในนครซีบิวให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
 • เอกอัครราชทูตฯ หารือให้ความร่วมมือแก่นักธุรกิจชาวไทยที่ประกอบกิจการในต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบูคาเรสต์ ให้การต้อนรับนายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงษ์ นักธุรกิจชาวไทยและดำรงตำแหน่งประธานสภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคณะ ซึ่งไปเยี่ยมพบทำความรู้จักและหารือเรื่องการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงสินค้าในโรมาเนีย โดยสมาคมนักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ให้คำแนะนำเรื่องการไปจัดนิทรรศการระหว่างประเทศสำคัญๆ ในโรมาเนีย และเชิญให้นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงษ์ และคณะ ไปร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะๆ ในโรมาเนียและบัลแกเรีย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์จัดงานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างท้องถิ่น ได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดย เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีการในหมู่ชุมชนชาวไทย นักศึกษาไทย และครอบครัว และ เวลา ๑๒.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับแก่แขกผู้มีเกียรติชาวโรมาเนีย นักการทูตโรมาเนีย คณะทูตานุทูตและคู่สมรส หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่ผู้ร่วมงานทั้งหมด
 • การจัดกิจกรรม ASEAN Day Festival ที่กรุงบูคาเรสต์
  เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนอีกสามแห่ง คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ในกรอบ ASEAN Committee in Bucharest (ACB) ได้ร่วมจัดกิจกรรม ASEAN Day Festival ที่ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำโรมาเนีย ซึ่งมีสาระกิจกรรมของ “งานกลางแจ้ง” ได้แก่ ก.) การแสดงบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการขององค์การอาเซียนและประชาคมอาเซียน ข.) การเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มประจำชาติของสถานเอกอัครราชทูตทั้งสี่แห่ง และ ค.) การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

Calendar 

View All
 • โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand