Embassy's Activities 

View All
 • เจ้าหญิงมาเรีย แห่งโรมาเนีย เสด็จฯ ไปเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนทำอาหารไทย และงานเลี้ยงรับรอง จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เพื่อเผยแพร่อาหารไทยและสินค้าอาหารไทยในโรมาเนีย New
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ถวายการต้อนรับ เจ้าหญิงมาเรีย แห่งโรมาเนีย ซึ่งเสด็จไปเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนทำอาหารไทย ส่งเสริมสินค้าอาหารไทย และการท่องเที่ยวยังประเทศไทย ในโรมาเนีย หรือ “Thai Food Cooking Class with Romanian Wine Tasting” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น โดยความร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเขตพราโฮวา โรมาเนีย ซึ่งสนับสนุนไวน์ของท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อื่นๆ ได้แก่ ภริยาเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตสตรี ผู้บริหาร นักธุรกิจ สื่อมวลชน นักการทูตโรมาเนีย ณ โรงแรม Athenee Palace Hilton Hotel กรุงบูคาเรสต์ ทั้งนี้ หลังจากการฝึกสอนทำอาหารไทยและการมอบประกาศนียบัตร เอกอัครราชทูตฯ ได้กราบทูลเชิญ เจ้าหญิงมาเรีย แห่งโรมาเนีย และเชิญผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ และผู้บริหารชาวโรมาเนียที่เป็นสุภาพบุรุษ ไปร่วมในงานเลี้ยงรับรองในลำดับต่อมา ซึ่งทุกคนล้วนมีความประทับใจต่อการจัดกิจกรรม และการเผยแพร่อาหารไทย ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ เชื้อเชิญให้ผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทย และผู้นำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทย ไปแนะนำตัวและบริษัทห้างร้านของตน แก่แขกผู้ไปร่วมงาน ตลอดจนจำหน่ายสินค้าของชำ เครื่องปรุงอาหารไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสหภาพยุโรป ซึ่งนำเข้ายังโรมาเนีย ซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่ ผู้ไปร่วมงานอย่างยิ่ง
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ในงาน “สิงห์แดงรวมใจ น้อมรำลึก ธรรมราชา” จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านการต่างประเทศ แก่นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย ที่ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ประจำโรมาเนีย
  เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ประจำโรมาเนีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับนาย Pande Lazarevski เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ประจำโรมาเนีย ซึ่งไปเยี่ยมคารวะและอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ ทั้งนี้ นางดวงใจ วรคามิน ภริยา ร่วมให้การต้อนรับและสนทนาด้วย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
 • เอกอัครราชทูตฯ ไปร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่แห่งบัลแกเรีย
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย พร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา และคณะทูตานุทูต ไปร่วมในพิธีสาบานตนของนาย Rumen Radev เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่แห่งบัลแกเรีย ที่จัตุรัส St. Alexander Nevsky Square กรุงโซเฟีย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมกิจกรรม ASEAN Sports Day เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัว และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Sports Day โดยมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงบูคาเรสต์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำ กรุงบูคาเรสต์ (ASEAN Committee in Bucharest) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ลานโบว์ลิ่ง ห้าง Promenada Mall กรุงบูคาเรสต์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา นักการทูต พร้อมด้วยครอบครัว และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม โดยการโยนโบว์ลิ่งเป็นกลุ่มแรก สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงาน หลังจบการแข่งขันได้มีการแจกเกียรติบัตรให้แก่สถานเอกอัครราชทูตต่างๆ โดยมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเป็นผู้มอบ และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน อนึ่ง คณะกรรมการอาเซียนฯ เป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต 4 แห่ง ซึ่งกอปรกันขึ้นเป็นคณะกรรมการอาเซียนฯ และในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2560 คณะกรรมการอาเซียนฯ มีกำหนดที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 50 ของการก่อตั้งอาเซียนด้วย
 • ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนียพบปะคณะทูตานุทูต ประจำปี 2560
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นาย Klaus Iohannis ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ให้การต้อนรับและพบปะกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำโรมาเนีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี Cotroceni ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ประธานาธิบดีฯ จะพบและกล่าวสุนทรพจน์ต่อคณะทูตานุทูตในเดือนมกราคม ของแต่ละปี เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศของโรมาเนียในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ โดยมีนาย Teodor Melescanu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้นำ ผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ของโรมาเนีย เข้าร่วมฯ
 • เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงรับรองประเพณีเพื่ออำลา ของประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย และหารือข้อราชการกับกต.บัลแกเรีย
  เมื่อวันที่ 12-13 ม.ค. 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ในฐานะเอกอัครราชทูตประจำบัลแกเรีย เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงรับรองประเพณีเพื่ออำลา ของนาย Rosen Plevneliev ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติบัลแกเรีย กรุงโซเฟีย และพบปะหารือข้อราชการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับนาย Angel Orbetsov อธิบดีกรมเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ที่กระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย โดยมีนาย Viktor Melamed กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงโซเฟีย เข้าร่วมพบปะฯ ด้วย

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

Calendar 

View All
 • ขอเชิญลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • Thailand Elite
 • โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand