Embassy's Activities 

View All
 • มกุฏราชกุมารีแห่งโรมาเนียเป็นประธานกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 140 ปี ของการก่อตั้งสภากาชาดโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 HRH Crown Princess Margareta of Romania พร้อมด้วย HRH Prince Radu of Romania พระราชสวามี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 140 ปี ของการก่อตั้งสภากาชาดโรมาเนีย ที่พระราชวัง Elisabeta กรุงบูคาเรสต์ HRH Crown Princess Margareta of Romania มีพระราชดำรัสความว่า พระราชวงศ์โรมาเนียให้การสนับสนุนสภากาชาดโรมาเนีย นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ 1876 (คือเมื่อ 140 ปีที่แล้ว) ตั้งแต่รัชสมัย King Carol I, Queen Elisabeta, Queen Mary และ Queen-Mother Helengot ซึ่งให้การสนับสนุนมา โดยตลอด พร้อมกันนี้ แสดงความชื่นชมต่ออาสาสมัครเหล่ากาชาดโรมาเนียซึ่งได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมา นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ไปร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองฯ ในโอกาสนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมอื่นๆ ได้แก่ สมณทูตผู้แทนแห่งสำนักวาติกันในตำแหน่งคณบดีคณะทูตประจำโรมาเนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และภริยา เอกอัครราชทูตมิตรประเทศอื่นๆ เป็นต้น
 • เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti สำหรับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเทศไทยในโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอบคุณนาง Paula Popoiu ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน Dimitrie Gusti และคณะเจ้าหน้าที่ สำหรับความร่วมมือในการร่วมจัดเทศกาลไทย (Thai Festival) ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 80 ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งนี้ โดยมีเอกอัครราชทูตจากมิตรประเทศ ผู้บริหารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติโรมาเนีย และสื่อมวลชนชาวโรมาเนีย ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงที่ผ่านมา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารกลางวันดังกล่าวด้วย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ และพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฯ ได้จัดกิจกรรมเทศกาลไทย เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวยังประเทศไทย อาหารไทย และสินค้าอาหารไทย มาแล้ว 6 ครั้ง โดย 3 ครั้งหลังสุดมีขึ้นใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2559) สถานเอกอัครราชทูตฯ และพิพิธภัณฑ์ฯ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมเทศกาลไทยเช่นนี้ครั้งต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560
 • บันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย ลงนามแล้วที่กรุงโซเฟีย
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงนาม “บันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย” ร่วมกับ นาย Valentin Poriazov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศบัลแกเรีย ที่กระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย กรุงโซเฟีย ทั้งนี้ บันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือฯ นี้ เป็นการยกระดับพิธีสารว่าด้วยการหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย ปี 2540 และจะเป็นการสร้างช่องทางในการติดต่อประสานงาน ส่งเสริมการปรึกษาหารือ และการร่วมมือในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศต่อไป
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับนาง Florina Voicu อาจารย์โรงเรียน Gimnaziala หมายเลข 190 ซึ่งเป็นภริยานาย Ioan Voicu อดีตเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนได้เชิญชวนนักเรียนระดับเกรด 3 – 7 เข้าร่วมกิจกรรมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจะจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยจะเรียนเชิญนักการทูตโรมาเนีย เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ชุมชนชาวไทย ครูอาจารย์ และผู้แทนนักเรียนโรงเรียน Gimnaziala หมายเลข 190 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง และจะมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสดังกล่าวด้วย
 • เอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือ Enigma and Miracle: The Longest Reigned Chief of State in the World -- His Majesty King Bhumibol Adulyadej เขียนโดยอดีตนักการทูต ชาวโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ไปร่วมในพิธีเปิดตัวหนังสือ Enigma and Miracle: The Longest Reigned Chief of State in the World -- His Majesty King Bhumibol Adulyadej: Brilliant Architect of Stability, Prosperity and Attracting Image of Thailand (ต้นฉบับเป็นภาษาโรมาเนีย) มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย และประเทศไทย เขียนโดย Dr. Ion Buzatu อดีตนักการทูตชาวโรมาเนีย พร้อมกับ Prof. Dr. Ion Calafeteanu นักวิชาการสถาบัน IRRD และนาย Adrian Nastase ประธานมูลนิธิ Europeana Titulescu (อดีตนายกรัฐมนตรีโรมาเนียและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากอดีตนักการทูตโรมาเนีย นักธุรกิจ นักวิชาการ บุคคลทั่วไปผู้สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย และพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือดังกล่าวว่า การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ประจวบเหมาะกับโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก พระอัจฉริยภาพและพระราชดำริซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขและพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของราชอาณาจักรไทยตลอดมา อีกทั้งยังกล่าวด้วยว่า หนังสือ “Enigma and Miracle” สมควรได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนในโรมาเนียเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีแก่ผู้เขียน รวมทั้งมอบของที่ระลึก คือหนังสือ “Sufficiency Economy: The Bridge to Sustainable Development” (จัดพิมพ์โดยสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้) และจะส่งเสริมให้ผู้เขียนไปร่วมงานทางการทูตของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อไปเซ็นต์หนังสือ จำหน่ายหนังสือ (autograph session) เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไป
 • เอกอัครราชทูตฯ พบปะหารือกับประธานสำนักงานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติ กระทรวงเกษตรโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมพบหารือกับนาย Nicolae Dirnulescu ประธานสำนักงานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติ กระทรวงเกษตรโรมาเนีย เพื่อแจ้งความก้าวหน้าเรื่องการดำเนินการของรัฐบาลและส่วนราชการของไทยในการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) และ หารือเรื่องการร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-โรมาเนีย ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือ “Thai Seafood Menus” จากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ และหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยให้แก่นาย Nicolae Dirnulescu เพื่อเป็นประโยชน์ในราชการ เผยแพร่อาหารทะเลไทยและการท่องเที่ยวไทยด้วย
 • เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสาธารณรัฐบัลแกเรีย เทศกาลดอกกุหลาบประจำปีที่เมือง Kazanlak
  เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางดวงใจ วรคามิน ภริยา เดินทางไปราชการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสาธารณรัฐบัลแกเรีย เทศกาลดอกกุหลาบประจำปีที่เมือง Kazanlak สาธารณรัฐบัลแกเรีย ซึ่งอยู่ในเขตอาณา โดยมีนาย Boyko Borisov นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐบัลแกเรีย พร้อมด้วย รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวสาธารณรัฐบัลแกเรีย รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคสาธารณรัฐบัลแกเรีย และนายกเทศมนตรีเมือง Kazanlak เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง การเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบแห่งใหม่ของเมือง Kazanlak การเดินพาเหรด ทั้งนี้ โดยมีบรรดาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐบัลแกเรียและคู่สมรสจำนวนมากไปเข้าร่วมกิจกรรมของเทศกาลดังกล่าว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ใช้โอกาสระหว่างการเข้าร่วมเทศกาลฯ ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ผลิตสกัดน้ำหอมบริสุทธิ์จากดอกกุหลาบ (essential rose oil) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้ของเมือง Kazanlak อันเป็นวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปผลิตครีมสบู่น้ำหอมจากดอกกุหลาบ ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่กรุงโซเฟีย ซึ่งผลิตภัณฑ์ครีมสบู่น้ำหอมเหล่านี้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของสาธารณรัฐบัลแกเรียไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ตลอดจนการจัดส่งไปจำหน่ายในกิจกรรมสร้างรายได้เพื่อการกุศลของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ งาน Pre-sale งานกาชาด เป็นต้น จึงถือได้ว่าการไปราชการเทศกาลดอกกุหลาบครั้งนี้ ได้สร้างเครือข่ายการติดต่อที่เป็นประโยชน์อย่างมาก อนึ่ง เทศกาลดอกกุหลาบประจำปีที่เมือง Kazanlak สาธารณรัฐบัลแกเรีย เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1903 และจัดต่อเนื่องกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ 113 แล้ว

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

Calendar 

View All
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand