Embassy's Activities/กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ 

View All
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Athénée Palace Hilton Hotel กรุงบูคาเรสต์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประมาณ 200 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐโรมาเนีย อาทิ นาง Melania-Gabriela Ciot รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย ด้านกิจการภูมิภาคยุโรป และนาง Irina Cajal-Marin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโรมาเนีย คณะทูตานุทูต รวมทั้ง อดีตเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน Friends of Thailand รวมทั้งชุมชนไทยและครอบครัวในโรมาเนีย ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดฉายคลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและอาหารไทย งานนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและวันดินโลก ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย (รำอวยพร) การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงไทยโดยกลุ่มนักศึกษาไทยในโรมาเนีย ตลอดจนงานเลี้ยงรับรองอาหารไทยและเครื่องดื่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนของไทย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบุคาเรสต์ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยนายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการและ ครอบครัว เจ้าหน้าที่สถาน เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทน ททท. สำนักงานภูมิภาคบอลข่าน รวมทั้งประชาชนชาวไทยในโรมาเนียร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน โดบประธานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระราชดำริพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อาทิ การเลิกทาสและยกลิกระบบไพร่ ด้านการปฏิรูปการปกครอง ด้าน การศึกษา ระบบสาธารณูปโภค และการสื่อสาร หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๕๗ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค. 2561
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย ภริยา ข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนสำนักงาน ททท. ประจำภูมิภาคบอลข่าน และชุมชนไทย รวมทั้งพันธมิตรชาวโรมาเนีย จำนวน 30 คน เข้าร่วมพิธีฯ ในพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้า พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนสำนักงาน ททท. ประจำภูมิภาคบอลข่าน และชุมชนไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า เพื่อถวายความเคารพ และความจงรักภักดี ในช่วงท้ายของพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ได้แสดงออกอย่างชัดเจนยิ่งซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำให้ชาวโรมาเนียที่เข้าร่วมพิธีฯ รู้สึกซาบซึ้ง และตระหนักในความจงรักภักดีของชาวไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ *******************
 • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
  เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 นายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ นำคณะจิตอาสา ประกอบด้วยข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนสำนักงาน ททท. ประจำภูมิภาคบอลขาน และชุมชนไทยในโรมาเนีย ประมาณ 40 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยการบริจาคมอบสิ่งของที่จำเป็น อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ขนมและเครื่องดื่ม ให้กับบ้านเด็กด้อยโอกาส 2 แห่ง ในกรุงบูคาเรสต์ ได้แก่ Pinocchio House และ Stefan House
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภริยา ข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนสำนักงาน ททท. ประจำภูมิภาคบอลขาน และชุมชนไทย จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมพิธีฯ ในพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนสำนักงาน ททท. ประจำภูมิภาคบอลขาน และชุมชนไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมสวดมนต์และทำสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จแล้ว ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อถวายความเคารพ และความจงรักภักดี ในช่วงท้ายของพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ได้แสดงออกอย่างชัดเจนยิ่งซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ *******************
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” กรุงบูคาเรสต์
  เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2561 (Thai Festival 2018) ที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” กรุงบูคาเรสต์ โดยความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฯ ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมโรมาเนีย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปรากและกรุงบูคาเรสต์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ และบริษัทเอกชนไทยจำนวนหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการผ้าไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยนักแสดงชาวไทย การสาธิตมวยไทย ดนตรีไทย การเผยแพร่อาหารไทยและจำหน่ายอาหารไทยจากภัตตาคารอาหารไทย Tuk Tuk กรุงบูคาเรสต์ ร้านจำหน่ายสินค้าอาหารไทยนำเข้าจากไทย กิจกรรมสำหรับเด็ก อาทิ การสานปลาตะเพียน และการเขียนชื่อบนกำไลข้อมือเป็นภาษาไทย เทศกาลไทยครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อาหารไทย สินค้าไทย และการท่องเที่ยวไทย โดยมีชาวโรมาเนียและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานคับคั่ง พิธีเปิดงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วยงานนิทรรศการผ้าไทย โดยร่วมมือกับ Mrs. Anca Ciulin ศิลปินชาวโรมาเนียผู้หลงไหลในงานศิลปะเกี่ยวกับผ้าไทยและการทอผ้าไทย ซึ่งเป็น Friend of Thailand การแสดงนาฏศิลป์ไทยจากคณะนาฏศิลป์ชาวไทย การสาธิตมวยไทยจากคณะนักมวยเยาวชนจากค่ายมวยไทยในกรุงบูคาเรสต์ และงานเลี้ยงรับรองอาหารไทยและขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมี HRH Princess Maria of Romania เสด็จฯ มาเป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้เข้าร่วมสำคัญ ๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานโรมาเนีย คณะทูตานุทูตและคู่สมรสจากประเทศต่าง ๆ นักธุรกิจ สื่อมวลชน และบุคคลสำคัญอื่น ๆ กว่า 100 คน รวมทั้ง นางประภา วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงบูดาเปสต์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย ในภาพรวม ถือได้ว่า การจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงบูคาเรสต์ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง มีผู้ไปเยี่ยมชมงานเทศกาลไทยกว่า 5,000 คน ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2561 มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์โรมาเนีย และกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเทศกาลไทยได้รับความสนใจและเสียงตอบรับ ที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งร้านอาหารไทยได้จำหน่ายอาหารหมดลงก่อนกำหนดเวลาปิดงาน ซึ่งเป็นการสะท้อนความนิยมและความสนใจในอาหารไทยของชาวโรมาเนียและชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมงาน อีกทั้งการแสดงนาฎศิลป์ไทย และการสาธิตมวยไทยก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ในแต่ละรอบการแสดง จะมีจำนวนผู้ชมเป็นจำนวนมาก และได้รับการตอบรับที่พึงพอใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

 • ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเตอร์เน็ต
 • Thailand Elite
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand