Embassy's Activities 

View All
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ร่วมจัดและประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรและของรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เผยแพร่ประเทศไทยในโรมาเนีย New
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเผยแพร่ประเทศไทยในโรมาเนีย ในหมู่นักเรียนโรงเรียน Scoala Gimnaziala 190 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในโรมาเนีย โดยนายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา พร้อมด้วย ข้าราชการ และคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปร่วมจัดกิจกรรมและประกอบพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพเผยแพร่ประเทศไทยในโรมาเนีย แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 170 คน โดยมีนายสเตฟาน ปาแชร์คา และนางกาเบรียลา โปสเตสคู ผู้ตรวจการเขตการศึกษา นางดิอานา นิคูเลสคู อาจารย์ใหญ่ และนางฟลอรินา วอยคู อาจารย์โรงเรียน Scoala Gimnaziala 190 ให้การต้อนรับ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว อาจารย์ใหญ่ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้มอบของที่ระลึกเป็นรางวัล อาทิ ร่มเชียงใหม่ กระเป๋าผ้ารักษ์โลก และตุ๊กตาน้องสุขใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจำกรุงปราก เพื่อเผยแพร่ประเทศไทย พร้อมด้วยกล่องดินสอ และหมวกอาเซียน (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอาเซียน) เพื่อเผยแพร่บทบาทไทยในอาเซียน แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายหลังพิธีมอบประกาศนียบัตรและของรางวัล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน กอปรด้วยอาหารไทยและขนมไทยปรุงจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งทั้ง นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง ต่างล้วนมีความประทับใจต่อการจัดกิจกรรมฯ การเผยแพร่อาหารไทย และการท่องเที่ยวยัง ปทท.
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ นำคณะนักธุรกิจชาวโรมาเนีย และผู้บริหารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเขตพราโฮวา เดินทางเยือนประเทศไทย
  นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ นำนาย Aurelian Gogulescu ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเขตพราโฮวา พร้อมคณะนักธุรกิจชาวโรมาเนียชั้นนำในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม และผู้บริหารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเขตพราโฮวา เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAIFEX 2017 ณ อาคารแสดงสินค้าอิมแพคอารีนา เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเอเชีย ในโอกาสเดียวกัน คณะนักธุรกิจได้มีโอกาสพบปะหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่ง ปทท. นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าฯ และประธานบริษัท Srithai Superware และนักธุรกิจไทยและเทศอื่น ๆ ในระหว่างพิธีเปิดฯ และหลังจากนั้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ยังได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จากการประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายอภิชาติฯ ได้มอบหมายให้นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งคณะฯต่างล้วนประทับใจต่อโครงการฯ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างมาก รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าของพื้นบ้านและชนบทไทย การเผยแพร่การส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีให้ชาวต่างประเทศทราบ และการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ การเดินทางมาไทยของคณะฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างไทยกับโรมาเนียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับโรมาเนียด้านอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และพัฒนาตลาดด้านอาหารไทยและสินค้าอาหารไทยในโรมาเนีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ ชาวโรมาเนียรู้จักอาหารไทยและอาหารเอเชียมากขึ้น และมีความต้องการที่จะแสวงหาอาหารแบบใหม่ ๆ ซึ่งทำให้โอกาสของผู้ประกอบการไทยในสาขาอาหารไทย สินค้าอาหารไทยและเครื่องดื่มไทยในโรมาเนียมีมากขึ้นตามไปด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดงานเทศกาลไทยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทย ณ พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” มีชาวโรมาเนียเข้าร่วมงานคับคั่ง
  เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2017) ที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” กรุงบูคาเรสต์ โดยประสานความร่วมมือกับ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโซเฟีย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปรากและบูคาเรสต์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ และบริษัทเอกชนไทยจำนวนหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยนักแสดงชาวไทย การสาธิตมวยไทยและมวยโบราณ นักดนตรีไทย การเผยแพร่อาหารไทยและจำหน่ายอาหารไทยจากภัตตาคารอาหารไทย Tuk Tuk กรุงบูคาเรสต์ ร้านจำหน่ายสินค้าอาหารไทยนำเข้าจากไทย เทศกาลไทยครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อาหารไทย สินค้าไทย และการท่องเที่ยวไทย โดยมีชาวโรมาเนียเข้าร่วมงานคับคั่ง พิธีเปิดงานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กอปรด้วยการแสดงนาฏศิลป์จากคณะนักแสดงชาวไทย การสาธิตมวยไทยและมวยโบราณ และงานเลี้ยงรับรองด้วยอาหารไทยและขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Bogdan Stanoevici อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโรมาเนียเป็นแขกเกียรติยศในงาน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะทูตานุทูตพร้อมด้วยคู่สมรสจากประเทศต่างๆ ทั้งนี้ นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ ถือโอกาสในการกล่าวเปิดงาน ในช่วงต้น กล่าวเชิญชวนขอให้แขกผู้มีเกียรติร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 1 นาที และต่อมา กล่าวในตอนหนึ่งว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน “Dimitrie Gusti” ได้ให้เกียรติต้อนรับงานเทศกาลไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 81 ปีของพิพิธภัณฑ์ ในสัปดาห์ถัดไป ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตฯ มอบกระเช้าผลไม้สดจากประเทศไทยและเพื่อเป็นการขอบคุณแสดงไมตรีจิตแก่นาง Paula Popoiu ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฯ และรับมอบของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์เนื่องในโอกาสที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเทศกาลไทยและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ ได้กล่าวเชิญให้สถานเอกอัครราชทูตฯ มาร่วมจัดงานอีกในปีต่อๆไป เอกอัครราชทูตฯ กล่าวตอบว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในปีต่อ ๆ ไป อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เอกอัครราชทูตฯ ทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลไม้สดจากประเทศไทยแด่ HRH Crown Princess Margareta of Romania, HRH Prince Radu of Romania และ HRH Princess Maria of Romania ผ่านเจ้าหน้าที่พิธีการทูตที่พระราชวัง Elisabeta Palace กรุงบูคาเรสต์
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ต้อนรับว่าที่เอกอัครราชทูตโรมาเนียคนใหม่ประจำประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ให้การต้อนรับนายBogdan Badea ที่สถานเอกเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นาย Bogdan Badea ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทยคนใหม่ (agrément) พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยง Vin d’ honneur ในหมู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่นาย Bogdan Badea ซึ่งแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศต่อการดำเนินการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบจนเสร็จสิ้น
 • ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโรมาเนียจัดกิจกกรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาเมืองยาส (Iasi) เป็นเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโรมาเนีย (วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฏร) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาเมืองยาส (Iasi) เป็นเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโรมาเนีย ระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918 และนครแห่งมหาสหภาพ ที่รัฐสภา (Palace of Parliament) กรุงบูคาเรสต์ โดยเชิญคณะทูตต่างประเทศเข้าร่วมฯ ทั้งนี้ ภายหลังการพระราชทานและกล่าวสุนทรพจน์ของ HRH Crown Princess Margareta of Romania, ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฏร และบรรดาผู้แทนพรรคการเมืองต่าง ๆ ตามลำดับ HRH Crown Princess Margareta of Romania ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแนะนำอัลบั้มดวงตราไปรษณียอากร ซึ่งพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองและเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว
 • เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่โรมาเนีย
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ให้การต้อนรับนายธนิต ผิวนิ่ม และนายเทพรักษ์ วี ปาลมา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ซึ่งเดินทางมาร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ “Infomatrix 2017 World Finals ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 ที่กรุงบูคาเรสต์
 • เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าของประเทศโรมาเนียและที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ Romexpo
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าของประเทศโรมาเนียและที่นำเข้าจากต่างประเทศ 16 แห่ง ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้า Romexpo ณ กรุงบูคาเรสต์ โดยนิทรรศการประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้า 5 ประเภทของโรมาเนีย ประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ การประดับตกแต่งบ้าน ไม้ดอกพืชสวนนานาชาติ และการติดตั้งระบบทำความร้อนและการปรับอากาศ ทั้งนี้ ในงานมีบริษัทผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน 334 ราย ในโอกาสดังกล่าว มีเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ และนักธุรกิจเข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการนี้ด้วย

ข้อมูลสำหรับคนไทย: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

View All

Royal Thai Embassy, Bucharest
 

Address: 12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest 020953
ROMANIA


Tel: + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: thaibuh@outlook.com


Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 17.00 hrs.


Visa Section:
09.30 - 12.00 hrs.
13.30 - 15.30 hrs.

หมายเลขสำหรับคนไทย

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐

๐๗๒-๖๑๒-๔๐๙๙
 

Calendar 

View All
 • ขอเชิญลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • Thailand Elite
 • โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
 • Honorary Consulate of the Kingdom of Thailand
 • TAT Romania
 • Amazing Thailand