ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน

               เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่ Her Excellency Nicola Rosenblum เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย Dr. Thomas Pask คู่สมรส His Excellency Peter Herman Wolff เอกอัครราชทูตเยอรมัน และ Madam Maria Renee Juan Wolff คู่สมรส ในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตเกาหลี พร้อมคู่สมรส และเอกอัครราชทูตรัสเซีย เข้าร่วมด้วย