ข่าวเด่น :  สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ร่วมกับสายการบิน Royal Brunei Airlines ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อนำคนไทยในบรูไน เดินทางกลับประเทศไทย  News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ร่วมกับสายการบิน Royal Brunei Airlines ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อนำคนไทยในบรูไน เดินทางกลับประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ร่วมกับสายการบิน Royal Brunei Airlines ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบินที่ BI 513 เพื่อนำคนไทยในบรูไนจำนวน 44 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 12.40 น.
     ในโอกาสนี้ น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยฯ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกระดาษทิชชูเปียก รวมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คนไทยฯ
     สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและบรูไน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินการส่งคนไทยในบรูไนกลับประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี