ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับผู้ประกอบการบรูไน  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับผู้ประกอบการบรูไน

              เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับ นาย Khim Chau Tse Tow หุ้นส่วนผู้ประกอบการ ภัตตาคารอาหารจีน Li Gong ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตและหารือเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและบรูไน