ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตพบหารือกับประธานสภาหอการค้าจีนในบรูไน News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตพบหารือกับประธานสภาหอการค้าจีนในบรูไน

           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต พบหารือกับ นาย Malcolm Lim ประธานสภาหอการค้าจีนในบรูไน และเจ้าของบริษัท Kingston Beverage and Creamery Sdn. Bhd. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท Kingston เพื่อหารือถึงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 จากมุมมองของภาคธุรกิจ และเตรียมความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่คนไทยในบรูไน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ บริษัท Kingston เป็นบริษัทรายใหญ่ที่นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากหลายประเทศ เช่น จากไทย มาเลเซีย และเกาหลีใต้