ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดการประชุม 16th International School Brunei Borneo Global Issues Conference (ISB BGIC) News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดการประชุม 16th International School Brunei Borneo Global Issues Conference (ISB BGIC)

            เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม International School Brunei Borneo Global Issues Conference (BGIC) ครั้งที่ 16 ซึ่ง International School Brunei เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ International Convention Centre (ICC) โดยมี Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah พระชายาในมกุฎราชกุมารแห่งบรูไนเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม