ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตเวียดนาม เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น พร้อมคู่สมรส และ เอกอัครราชทูตกัมพูชา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำบรูไน โดยมีเอกอัครราชทูตอังกฤษ เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมด้วย เพื่อเสริมสร้างสันถวไมตรี ณ ภัตตาคาร I-Lotus