ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาเป็นประธานในการประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับสมาคมคนไทยในบรูไน News

ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาเป็นประธานในการประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับสมาคมคนไทยในบรูไน

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 14.00 น. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสมาคมคนไทยในบรูไน ในการประชุมในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับทางสมาคมคนไทยฯ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับหน้าที่ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจำปี 2562 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวประมาณ 30 คน