ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานวันกองทัพไทย News

ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานวันกองทัพไทย

                  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.35 น. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ที่โรงแรม Empire Hotel and Country Club โดยมี Major General Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยาเป็นแขกเกียรติยศ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะทูตานุทูต ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบรูไน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ภาคเอกชน และคนไทยในบรูไน

                  ในโอกาสนี้ พันเอกนพเดช แป้นศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารได้กล่าวสุนทรพจน์ ถึงความสัมพันธ์อันดีด้านกลาโหมระหว่างไทยและบรูไน รวมทั้งบทบาทของทหารไทยเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและการส่งกองกำลังไปรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานได้รับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจอันรอบด้านของกองทัพไทยในการปกป้อง พัฒนา และช่วยเหลือประชาชนชาวไทย