ข่าวกิจกรรม สอท : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ News

ข่าวกิจกรรม สอท : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วมพิธี ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้นำข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรด้วย