ข่าวกิจกรรม สอท : น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้นำอาหารไทยไปมอบให้กับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในบรูไน 3 แห่ง News

ข่าวกิจกรรม สอท : น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้นำอาหารไทยไปมอบให้กับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในบรูไน 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน นายรุจ ธรรมมงคล อัครราชทูต และนางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้นำอาหารไทยไปมอบให้กับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในบรูไน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU-SB) จำนวน 5 คน มหาวิทยาลัย Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) จำนวน 34 คน และมหาวิทยาลัย Universiti Brunei Darussalam (UBD) จำนวน 3 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตและอัครราชทูตได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา และได้รับทราบว่านักศึกษาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจดี และทางมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้ให้การดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี ❤️ ด้วยรักและห่วงใยคนไทยในบรูไน ❤️