ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูตจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อพบปะสังสรรค์คนไทยในบรูไน News

ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูตจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อพบปะสังสรรค์คนไทยในบรูไน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในบรูไน เพื่อพบปะสังสรรค์และพูดคุยตามอัธยาศัย ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยในงานนี้มีคนไทยที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในบรูไนและครอบครัว คนไทยที่มาทำงานและศึกษาอบรมอยู่ในบรูไนเข้าร่วมงานเลี้ยงจำนวน 200 คน
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชชทูตได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน และเป็นโอกาสดีได้แนะนำตัวให้คนไทยในบรูไนที่ยังไม่มีโอกาสได้พบปะกันได้รู้จัก ภายหลังจากได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่บรูไนตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตยินดีให้บริการปรึกษาแนะนำคนไทยในเรื่องต่าง ๆ และเชิญร่วมงานของสถานเอกอัครราชทูตในโอกาสต่อไป