มาตราการและคำแนะนำสำหรับคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) : ประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลทั่วประเทศไทยออกนอกเคหสถาน News

มาตราการและคำแนะนำสำหรับคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) : ประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลทั่วประเทศไทยออกนอกเคหสถาน

เมื่อคืนวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์ประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลทั่วประเทศไทยออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป เว้นแต่มีความจำเป็นตามประกาศดังแนบ