เลขที่ 15 ซิมปัง 42 จาลันอีเลียฟาติมาฮ์     กัมปงเกียรง บันดาร์เสรีเบกาวัน บีอี 1318 บรูไนดารุสซาลาม