ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้การต้อนรับนาย Gilberto Sufredine นายกเทศมนตรีเมือง Tailandia รัฐปารา นาย Nilson Pinto สส.ประจำรัฐปารา และคณะ 

 News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้การต้อนรับนาย Gilberto Sufredine นายกเทศมนตรีเมือง Tailandia รัฐปารา นาย Nilson Pinto สส.ประจำรัฐปารา และคณะ

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 นายจักริน ฉายะพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ให้การต้อนรับนาย Gilberto Sufredine นายกเทศมนตรีเมือง Tailandia (ประเทศไทย ในภาษาโปรตุเกส) รัฐปารา นาย Nilson Pinto สส.ประจำรัฐปารา นาย Josefran Almeida เลขานุการด้านสิ่งแวดล้อมประจำเทศบาลเมือง Tailandia นาย Roberto Carlos Garbim เลขานุการด้านการเงินประจำเทศบาลเมือง Tailandia และนาย Altima Alves เลขานุการด้านการวางแผนประจำเทศบาลเมือง Tailandia ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำเมืองและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง ปทท.กับเมือง Tailandia สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันต่อไปในอนาคต สส. Pinto และนายกเทศมนตรี Sufredine ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง Tailandia ในรัฐปารา (ห่างจากเมืองหลวง Belem 250 กม.) ในเขตพื้นที่อามาซอนอันประกอบด้วย 143 เทศบาลว่า เมือง Tailandia เป็นเมืองใหม่มีอายุประมาณ 21 ปี ตั้งชื่อตาม ปทท. มีประชากร 72,000 คน พื้นที่ 4,430 ตร.กม. สภาพอากาศคล้ายคลึงกับ ปทท. อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่สำคัญ คือ ป่าไม้(อุตสาหกรรมหลัก) ข้าว ถั่ว และ ถั่วเหลือง ปัจจุบัน เมือง Tailandia กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุตสาหกรรมด้านป่าไม้ อย่างไรก็ดี เทศบาลเมือง Tailandia ต้องการให้การเติบโตดังกล่าวดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการรักษาป่าไม้แบบยั่งยืน โดยได้เริ่มโครงการปลูกต้นไม้ในเมืองจำนวนกว่า 10 ล้านต้นแล้ว นอกจากนี้ เมือง Tailandia กำลังริเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม และ biodiesel ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักของเมืองเช่นกัน ในการนี้ สส. Pinto และนายกเทศมนตรี Sufredine เสนอให้ ปปท. และเมือง Tailandia มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในเรื่อง
(1) การอนุรักษ์ป่าไม้แบบยั่งยืน
(2) การสร้าง partnership ระหว่างนักการเมืองและนักธุรกิจ ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ สส. Pinto นายกเทศมนตรี Sufredine และคณะร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ Clube do Exercito กรุงบราซิเลีย รวมทั้งได้ตอบรับคำเชิญของนายกเทศมนตรี Sufredine ที่จะเยือนเมือง Tailandia ด้วย

******************


Ambassador of Thailand to Brazil received Mr. Gilberto Sufredine, Mayor of Tailandia, State of Para, and
Mr. Nilson Pinto, House Representative of State of Para, and delegation

 On 11 November 2009 H.E. Mr. Chakarin Chayabongse, Ambassador of Thailand to Brazil, received Mr. Gilberto Sufredine, Mayor of Tailandia, State of Para, Mr. Nilson Pinto, House Representative of State of Para, Mr. Josefran Almeida, Secretary on Environment of Tailandia, Mr. Roberto Carlos Garbim, Secretary on Finance of Tailandia, and Mr. Altima Alves, Secretary on Planning of Tailandia, who called on the Ambassador to introduce the city and establish contact between Thailand and Tailandia municipality. House Representative Pinto and Mayor Sufredine briefed the Ambassador about the city of Tailandia which situates in the State of Para (250 km from capital Belem) in the Amazon area which has 143 municipalities in total. Tailandia with 72,000 habitants and area of 4,430 sq.km. is a new city of 21 years old and named after Thailand. Its climate is similar to Thailand. Its important productions are wood (main industry), rice, beans and soybeans. Tailandia is growing at a considerable rate due to its wood production. Nevertheless, the city is balancing its growth with care of environment and sustainable forestation. So far the city has already planted more than 10 millions trees. In addition, Tailandia is starting projects on palm oil and biodiesel among other main industries of the city. In this regard, House Representative Pinto and Mayor Sufredine proposed for cooperation between Thailand and Tailandia on
(1) sustainable forestation
(2) partnership between politicians and businessmen. The Ambassador has accepted an invitation of Mayor Sufredine to visit Tailandia, State of Para. On the same occasion, Ambassador Chayabongse invited, House Representative Pinto, Mayor Sufredine and the delegation to the Celebration of King Bhumibol Adulyadejs Birthday on 3 December 2009 at the Clube do Exercito in Brasilia.


******************