ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

Embaixada Real da Tailandia
SEN - Av. Das Nacoes - Lote 10,
700.800-912 Brasilia,DF, BRAZIL

Tel. (55-61) 3224-6943,3224-6849
VOIP: 560201
Fax. (55-61) 3223-7502
Email. thaiembbrazil@gmail.com
thaibra2011@gmail.com (consular service)
Working Hours :09.00-12.30 hrs.and 14.00-17.30 hrs.

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
  • แผนอพยพ
  • ระเบียบหนังสือเดินทาง
  • Brasil Travel Advisory
  • เลือกตั้งนอกอาณาจักร
  • visa application form and Related Document