เกี่ยวกับสเปน

ประเทศสเปน

ประเทศสเปน

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain/ ชื่อสเปน Reino de España) เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 50 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 504,750  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีกรุงมาดริดเป็นเมืองหลวง และเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญคือ นครบาร์เซโลนา บาเลนเซีย เซบีญา ซาราโกซา มาลากา และบิลเบา

ทิศเหนือของสเปน เป็นดินแดนชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลกันตาเบรียน ทิศใต้จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับฝรั่งเศสและราชรัฐอันดอร์รา ทิศตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทอดเป็นแนวยาวจรดช่องแคบยิบรอลตาร์ในตอนใต้ และทิศตะวันตกเชื่อมติดต่อกับโปรตุเกส นอกจากนั้นราชอาณาจักรสเปนยังครอบครองหมู่เกาะบาเลอาริค ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และหมู่เกาะแคนารีในมหาสมุทรแอตแลนติก รวมทั้งเมือง Ceuta และ Melilla ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาด้วย

สภาพภูมิอากาศในสเปนแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ ฤดูร้อนจะมีอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วงอากาศค่อนข้างอบอุ่น อุณหภูมิประมาณ 15-19 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวค่อนข้างเย็นแต่จะไม่ถึงกับติดลบ ภูเขาบางแห่งมีหิมะปกคลุม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 2-15 องศาเซลเซียส และฤดูใบไม้ผลิที่อากาศค่อนข้างแปรปรวน บางเวลาฝนตก บางเวลาหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 10-21 องศาเซลเซียส  

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการประเทศภาษาไทย: ราชอาณาจักรสเปน

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ: Kingdom of Spain

ชื่อทางการประเทศภาษาสเปน: Reino de España

พื้นที่: 504,750 ตร.กม.

เมืองหลวง: กรุงมาดริด (Madrid)

ประชากร: 46.73 ล้านคน (1 กรกฎาคม 2561)

ประธานาธิบดีหรือประมุข: สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 (Felipe VI)

นายกรัฐมนตรี: นายเปโดร์ ซานเชซ (Pedro Sánchez)

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ: นายโจเซป โบร์เรย์ (Josep Borrell)

รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและบริษัท: นางนาเดีย กาลบีโญ (Nadia Calviño)

ภาษาราชการ: สเปน

วันชาติ: 12 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย: 23 กุมภาพันธ์ 2413

• สเปนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษและมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา

• มีเทคโนโลยีในการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งด้านพลังงานทดแทน

• ปี 2561 สเปนต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 82.6 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปี 2560) มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากฝรั่งเศส

• กองทัพเรือไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยไทยได้ว่าจ้างสเปนต่อเรือรบหลวง “จักรีนฤเบศร”

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP: 1,208,248 ล้านยูโร ขยายตัวร้อยละ 2.6 (ปี 2561)  

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.2 (ปี 2561)

GDP Per Capita: 25,900 ยูโร ขยายตัวร้อยละ 3.2 (ปี 2561)

สกุลเงิน: ยูโร

มูลค่าการส่งออก (ปี 2561): 285,024 ล้านยูโร (ขยายตัวร้อยละ 2.9)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก (ปี 2561):

1) รถยนต์

2) เคมีภัณฑ์

3) ชิ้นส่วนรถยนต์

4) เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

5) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ (ปี 2561): ฝรั่งเศส เยอรมนี  อิตาลี โปรตุเกส สหราชอาณาจักร  

มูลค่าการนำเข้า (ปี 2561): 318.864 ล้านยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ 5 อันดับแรก (ปี 2561):

1) เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

2) เคมีภัณฑ์

3) ชิ้นส่วนรถยนต์

4) รถยนต์

5) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ (ปี 2561): เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน อิตาลี สหรัฐ ฯ

 

สถิติสำคัญไทย-สเปน

มูลค่ารวมปี 2561: 62,276.07 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.87) ไทยส่งออก 35,226.57 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 6.36) และนำเข้า 27,049.50 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 14.8) ไทยได้ดุลการค้า 8,177.07 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 14.44)

สินค้าส่งออกของไทย 5 อันดับแรก (ปี 2561):

1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

3) ผลิตภัณฑ์ยาง

4) ยางพารา

5) เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้าจากสเปน 5 อันดับแรก (ปี 2561):

1) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

2) เคมีภัณฑ์

3) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

4) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

5) สินทรัพย์ประเภททุน (Other capital goods)

จำนวนนักท่องเที่ยว: ในปี 2561 มีชาวสเปนเดินทางมาไทยมากกว่า 181,000 คน

จำนวนคนไทยในสเปน: คนไทยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จำนวน 689 คน (ตุลาคม 2561)

สำนักงานของไทยในสเปน: สถานเอกอัครราชทูต (กรุงมาดริด) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เกาะเตเนริเฟ)

สำนักงานของสเปนในไทย: สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ)