ข่าวเด่น : เมกะโปรเจ็กต์พัฒนากรุงมาดริดสุดล้ำ: Madrid Nuevo Norte เกาะติดข่าว

ข่าวเด่น : เมกะโปรเจ็กต์พัฒนากรุงมาดริดสุดล้ำ: Madrid Nuevo Norte

ก่อนหน้านี้ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ได้นำเสนอบทความ “มาดริด เมืองอัจฉริยะ” เมื่อต้นปี 2562 ให้ผู้อ่านได้รู้จักกรุงมาดริดในแง่มุมการบริหารจัดการเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเมืองกันไปแล้ว ในวันนี้ เราจะมาชวนให้ผู้อ่านรู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่ของกรุงมาดริดที่จัดเป็นโครงการพัฒนาเมืองที่สำคัญของยุโรปเลยทีเดียว

โมเดลผังโครงการ Madrid Nuevo Norte ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ Espacio expositivo de Madrid Nuevo Norte

เขตธุรกิจ Cuatro Torres Business Area สถานีรถไฟมาดริด-ชามาร์ติน และบริเวณที่จะสร้างโครงการ Madrid Nuevo Norte (เส้นสีเหลือง)

Madrid Nuevo Norte (Madrid New North) (ชื่อเดิมคือโครงการ Operación Chamartín หรือปฏิบัติการชามาร์ติน) เป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาเมืองครั้งใหญ่บนพื้นที่รวม 2.65 ล้านตารางเมตรในเขตตอนเหนือของกรุงมาดริด ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและย่านที่อยู่อาศัย ที่มีโครงสร้างพื้นฐานจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว อาทิ สถานีรถไฟ Madrid-Chamartín (มาดริด-ชามาร์ติน) ซึ่งเป็นศูนย์รวมการคมนาคมหลายรูปแบบทั้งรถไฟ รถไฟ ใต้ดิน รถโดยสารประจำทาง รวมทั้งเขตธุรกิจ Cuatro Torres Business Area ซึ่งหากใครเคยมาเยือนกรุงมาดริด ย่อมจะเคยเห็นตึกระฟ้า4 ตึก ที่ตั้งตระหง่านในย่านธุรกิจใหม่ของเมืองหลวงแห่งนี้กันแล้ว 

Madrid Nuevo Norte นับว่าเป็นโครงการปรับปรุงเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งในศตวรรษที่ 21 และใหญ่ที่สุดในยุโรปจะดำเนินการขึ้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา 2 ด้านสำคัญเพื่อให้กรุงมาดริดเป็นเมืองหลวงชั้นนำและยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ได้แก่

  1. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน กระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่กรุงมาดริด ซึ่งคาดกันว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 18,260 ล้านยูโร และสร้างงานใหม่ 241,700 ตำแหน่ง  เป็นที่เชื่อกันว่า โครงการ Madrid Nuevo Norte จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทต่างชาติระดับโลก และบุคลากรที่มากด้วยความสามารถมากมาช่วยส่งเสริมให้กรุงมาดริดมีศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น เทียบเคียงได้กับนครหลวงสำคัญของยุโรปอย่างกรุงลอนดอน กรุงปารีสหรือกรุงเบอร์ลิน
  2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงแห่งนี้ โครงการ Madrid Nuevo Norte จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านอาคารที่อยู่อาศัย (โดยร้อยละ 24 เป็นที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย) พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวและการคมนาคมหลากหลายรูปแบบ โดยภายใต้แผนการพัฒนาเมืองดังกล่าว ร้อยละ 60.54 ของโครงการจะเป็นการก่อสร้างใหม่และมีพื้นที่โครงการร้อยละ 80 ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณะ โดยจะมีการสร้างอาคาร 348 อาคาร แบ่งเป็นอาคารสำนักงานร้อยละ 60 อาคารที่อยู่อาศัยร้อยละ 35 ที่เหลือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ได้แก่ โรงเรียน 6 แห่ง สถานพยาบาล 3 แห่ง และศูนย์กีฬา 6 แห่ง โดยเมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ใช้งานพื้นที่ปกติได้ถึง 121,491 คนต่อวัน (ผู้อยู่อาศัย 27,441 คนและผู้มาทำงาน 94,050 คน)

ภาพจำลองโครงการ Madrid Nuevo Norte

การพัฒนาปรับปรุงเมืองภายใต้โครงการนี้จะใช้งบลงทุน 7,300 ล้านยูโร แบ่งเป็น 1) เขตพื้นที่ด้านเหนือของโครงการจะเป็นบริเวณปลูกสร้างที่พักอาศัย และ 2) เขตพื้นที่ด้านใต้ของโครงการจะเป็นพื้นที่ศูนย์รวมธุรกิจ สำหรับสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรมเป็นหลัก และในพื้นที่นี้เองที่จะมีการสร้างตึกระฟ้าความสูง 300 เมตร ที่จะกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสเปนแทนที่ตึก Torre de Cristal ซึ่งมีความสูง 250 เมตรและสูงที่สุดในสเปนขณะนี้

เมื่อมองจากมุมของความเป็นเมืองอัจฉริยะของกรุงมาดริดแล้ว โครงการ Madrid Nuevo Norte นี้ก็เกิดขึ้นภายใต้กรอบความคิดดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมที่เน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและปรับปรุงคุณภาพอากาศ แผน Plan de Movilidad de Madrid Nuevo Norte (แผนการคมนาคมโครงการ Madrid Nuevo Norte) คาดการณ์ไว้ว่าร้อยละ 54 ของการเดินทาง 270,000 ครั้ง ในแต่ละวันใน Madrid Nuevo Norte จะเป็นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ตามมาด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 27 และการใช้รถจักรยาน/การเดินเท้าร้อยละ 19 ในอนาคตจะมีการให้บริการขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานของบุคคลที่สัญจรไปมารวมทั้งบุคคลที่อาศัยในย่านนี้ โดยจะสร้างรถไฟใต้ดิน 3 สถานี สถานีรถไฟ 1 สถานี สถานีรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง พร้อมทั้งเลนจักรยานยาว 15 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้โฉมหน้าการเดินทางในเขตตอนเหนือของกรุงมาดริดเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสูงกว่าระบบขนส่งสาธารณะ (ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ) อีกทั้งยังจะทำให้การเดินทางระหว่างย่านธุรกิจใหม่แห่งนี้กับท่าอากาศยาน Madrid-Barajas Adolfo Suárez ในอนาคตสะดวกรวดเร็วและใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น

แผนผังการจัดพื้นที่โครงการ Madrid Nuevo Norte (สถานะ ณ เดือนกรกฎาคม 2561)

แบ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย (สีเหลือง) ย่านธุรกิจ สำนักงาน โรงแรมและสันทนาการ (สีชมพู) พื้นที่สีเขียว (สีเขียว) ศูนย์กีฬา (สีฟ้า) พื้นที่สำหรับโรงเรียน สถานพยาบาลและสังคม (สีน้ำเงิน) พื้นที่การบริการสาธารณะ (สีน้ำตาล) พื้นที่สำหรับภาคเอกชน (สีม่วง) และการให้บริการขนส่ง (สีส้ม)

หากสภารัฐบาลแคว้นมาดริดพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในปลายปีนี้ Madrid Nuevo Norte น่าจะเริ่มต้นก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2563 และใช้เวลา 24 ปีกว่าจะสร้างแล้วเสร็จสิ้นทั้งโครงการ เนื่องด้วยความซับซ้อนของโครงการที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีโครงสร้างพื้นฐานสร้างไว้ก่อนหน้านั้นที่ต้องได้รับการปรับปรุง อาทิ การปรับปรุงสถานีมาดริด-ชามาร์ติน การย้ายรางรถไฟมาไว้ใต้พื้นดินและสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่บนพื้นที่รางรถไฟเดิม เป็นต้น

ด้วยความสำคัญและขนาดของโครงการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นาง Isabel Díaz Ayuso ประธานรัฐบาลแคว้นมาดริดได้เปิดเผยว่ามีแผนที่จะนำเสนอโครงการ Madrid Nuevo Norte ที่กรุงลอนดอน เพื่อเชิญชวนบริษัทที่ต้องการย้ายออกจากสหราชอาณาจักรจากกรณี Brexit ให้เข้ามาลงทุนที่โครงการนี้แทน รวมทั้งมีแผนนัดพบหารือกับนักธุรกิจของแคว้นคาตาโลเนีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้แจงนโยบายด้านภาษีของกรุงมาดริด รวมทั้งเชิญชวนบริษัทที่อาจจะมีแผนย้ายออกจากสเปนให้มาเลือกจัดตั้งที่กรุงมาดริดแทน นาง Ayuso ยังเปิดเผยอีกว่าต้องการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมายังกรุงมาดริดและสานต่อการสร้างแบรนด์สเปน (Marca España) และแบรนด์มาดริด (Marca Madrid) ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกรุงมาดริดมีการบริการและสาธารณูปโภค ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการลงทุน ขนาดของโครงการ และแนวทางการพัฒนาที่จะนำความเจริญมาสู่กรุงมาดริด Madrid Nuevo Norte จึงไม่ได้จะพัฒนาเฉพาะแค่ย่านตอนเหนือของกรุงมาดริดเท่านั้น แต่ยังพัฒนาเมืองหลวงของสเปนในภาพรวมอีกด้วย โครงการ Madrid Nuevo Norte จะเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางการพัฒนากรุงมาดริดให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับเมืองหลวงสำคัญอื่น ๆ ในแถบยุโรป

สำหรับใครที่แวะมาแถวกรุงมาดริดและอยากทำความรู้จักโครงการ Madrid Nuevo Norte สามารถเข้าชมนิทรรศการ Espacio expositivo de Madrid Nuevo Norte ได้ฟรีที่ถนน Paseo de la Castellana 120 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 21.00 น. ผู้เข้าชมงานสามารถชมโมเดลผังโครงการ สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของโครงการ Madrid Nuevo Norte ผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality 360º แสดงความคิดเห็น ประเมินโครงการและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้

นอกจากนี้ หากผู้อ่านสนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเมืองอื่นในสเปน สามารถอ่านบทความ “บิลเบา: พลิกโฉมหน้าจากเมืองอุตสาหกรรมสู่เมืองทันสมัย สุดยอดเมืองยุโรปปี 2018 (ตอน 1)” และ “บิลเบา: พลิกโฉมหน้าจากเมืองอุตสาหกรรมสู่เมืองทันสมัย สุดยอดเมืองยุโรปปี 2018 (ตอน 2)” ที่ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปนได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้

ติดตามสาระดี ๆ เกร็ดความรู้และโอกาสทางธุรกิจในสเปนได้ที่ http://www.thaiembassy.org/bic.madrid/

 

ที่มาของภาพ

  • Madrid Nuevo Norte, en detalle: así es la impresionante maqueta del proyecto https://www.madridiario.es/460311/maqueta-madrid-nuevo-norte-video
  • Madrid Nuevo Norte https://distritocastellananorte.com/madridnn/index.html
  • ¿En qué consiste Madrid Nuevo Norte, conocido como la Operación Chamartín? Preguntas y respuestas https://www.newtral.es/actualidad/en-que-consiste-madrid-nuevo-norte-conocido-como-la-operacion-chamartin-preguntas-y-respuestas/

7 ตุลาคม 2562