งานแสดงสินค้าที่สำคัญในพื้นที่ : ใกล้เข้ามาแล้วกับงาน Smart City Expo World Congress 2019 ที่นครบาร์เซโลนา วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมที่น่าสนใจ

งานแสดงสินค้าที่สำคัญในพื้นที่ : ใกล้เข้ามาแล้วกับงาน Smart City Expo World Congress 2019 ที่นครบาร์เซโลนา วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562

Smart City Expo World Congress (SCEWC) เป็นงานการประชุมและการจัดแสดงนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์แสดงสินค้า Fira de Barcelona, Gran Vía นครบาร์เซโลนา งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเมืองระดับโลก เปิดโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กร รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ โดยในปีนี้มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้สโลแกน “Cities Made of Dreams” การจัดงานเมื่อปี 2561 มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 20,000 คนจาก 146 ประเทศทั่วโลก มีคูหา 844 ราย วิทยากรกว่า 400 คน โดยเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งก่อน โดยผู้เข้าร่วมงานมาจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ SMEs บริษัทท้องถิ่น Startups & Entreperneurs และสื่อมวลชน โดยในส่วนของไทย กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภาคเอกชนอย่างบริษัททรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัดได้นำชุดนิทรรศการย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand Innovation District Pavilion) เข้าร่วมแสดงเป็นครั้งแรก
 
ในงาน Smart City Expo World Congress ครั้งนี้ มีสาขาและนวัตกรรมที่จะนำเสนอคือ
  1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
  2. สิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง (Urban Environment)
  3. การสัญจร (Mobility)
  4. การบริหารจัดการเมืองและการคลัง (Governance & Finance)
  5. เมืองทั่วถึงและแบ่งปัน (Inclusive & Sharing cities)[1]

นอกจากนี้ ยังมีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ อาทิ การขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูล (Data) เทคโนโลยี 5G และการเชื่อมโยงในอนาคต การดัดแปลงพื้นที่เมือง (Gentrification) ระดับการขนส่งนวัตกรรม (Innovative transport systems) การบริหารปกครองพหุระดับ (Multi-level governance) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เป็นต้น โดยในงาน จะมีการประชุมวิชาการ การนำเสนอนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม Brokerage Event ที่เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย โดยระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายนจะมีการจัดงาน Smart Mobility Congress คู่ขนานกันไปอีกด้วย (http://www.smartmobilitycongress.com/en/)

เหตุที่ผู้จัดเลือกนครบาร์เซโลนาเป็นสถานที่จัดงานใหญ่ระดับโลกเนื่องจากมีชื่อเสียงในฐานะเมืองอัจฉริยะ โดยนครบาร์เซโลนาได้รับเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะอันดับ 2 ของยุโรปและอันดับ 3 ของโลกรองจากสิงคโปร์และกรุงลอนดอนตามการจัดอันดับของ Understanding the Challenges and Opportunities of Smart Cities ของ Philips Lighting ร่วมกับ SmartCitiesWorld บาร์โซโลนายังเป็นเมืองนวัตกรรมอันดับ 5 ของยุโรปด้านจำนวน Startups และการลงทุน เป็นเมืองแรกที่ได้รับรางวัล European Capital of Innovation ("iCapital") เมื่อปี 2557 จากคณะกรรมาธิการยุโรป นอกจากนี้ แม้ว่าแคว้นคาตาโลเนียจะประสบปัญหาด้านการเมืองเนื่องจากต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปน แต่ก็ยังคงสถานะความเป็นผู้นำด้าน R&D เทคโนโลยี 5G ของยุโรป โดยร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด (22 จาก 37 โครงการ) ที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ 5G PPP (5G Infrastructure Public-Private Partnership) ภายใต้นโยบาย Horizon 2020 เป็นของหน่วยงานวิจัยจากแคว้นคาตาโลเนีย

ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน SCEWC 2019 สามารถอ่านได้ที่ http://www.smartcityexpo.com/ และถ้าต้องการรู้จักสเปนเกี่ยวกับโครงการเมืองอัจฉริยะอื่น ๆ ของสเปน สามารถอ่านได้จากบทความ “มาดริด เมืองอัจฉริยะ” และ “เมกะโปรเจ็กต์พัฒนากรุงมาดริดสุดล้ำ: Madrid Nuevo Norte” หรือสามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ที่ http://www.thaiembassy.org/bic.madrid/

 

 


[1]  เมืองทั่วถึงเป็นเมืองที่สร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงสินค้าและบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาค ส่วนเมืองแบ่งปันคือ เมืองที่สร้างบนแนวคิดที่ต้องการให้เมืองนั้นเป็นของทุกคน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีการสร้างเครือข่ายการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและพลเมือง

 

ที่มาของภาพ

  • https://erticonetwork.com/ertico-collaborates-with-smart-city-expo-world-congress/

28 ตุลาคม 2562