ข่าวและกิจกรรม/news and activities : การเดินทางไปราชการที่รัฐโอริสสา / Official Trip at Odisha State ข่าวสาร

ข่าวและกิจกรรม/news and activities : การเดินทางไปราชการที่รัฐโอริสสา / Official Trip at Odisha State

เมื่อวันที่ 5 และ 6 ก.ค. 2556  กสญ. ประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร นายมณฑล วงษ์เลิศ กงสุล พร้อมด้วย จนท.ท้องถิ่น และ จนท.ด้านเศรษฐกิจ ได้เดินทางไปยังเมือง Bhubaneswar รัฐโอริสสา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนาย Naveen Patnaik, มุขมนตรี และพบปะนักธุรกิจของหอการค้าอินเดียในรัฐโอริสสา เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับรัฐโอริสสา และหาลู่ทางการค้าและการลงทุน ซึ่งรัฐโอริสสายินดีที่จะมีความสัมพันธ์/ความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะการค้า/การลงทุนที่เกี่ยวกับการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศาสนา/ธรรมชาติ (เนื่องจากรัฐโอริสสามีวัดจำนวนมาก รวมถึงวัดพุทธด้วย และมีทะเล ชายหาด ป่า ภูเขา และทะเลสาปที่สวยงาม) การจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็ก/เหมืองแร่ พลังงานไฟฟ้า/พลังงานทดแทน การสาธารณสุข การศึกษา และการประมง เป็นต้น  โดย กสญ.ประสิทธิเดชฯ ได้แสดงความยินดีและกล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับอินเดียเสมอมา และฝ่ายไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น อุตสาหกรรมการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ฯลฯ (รายละเอียดโปรดดูเอกสารสรุปการประชุมแนบท้าย
 
On 5 and 6 July 2013 , Mr. Prasittidesh Vichitsorasatra, Consul – General of Thailand paid a call on Mr. Naveen Patnaik, Chief Minister of Odisha and members of the Indian Chamber of Commerce in Odisha respectively to discuss ways to enhance and explore possibility for multifaceted  cooperation between Odisha and Thailand. The 2 discussions focused on ways and fields of expanding economic and investment cooperation between Odisha and Thailand, especially agro – industry, fishery, tourism, infrastructure construction, etc. Attached documents are details of the 
2 said Meetings.
 

ไฟล์แนบ