ธุรกิจ

กฎระเบียบทางเศรษฐกิจและธุรกิจของอินเดีย

 • การส่งเสริมการลงทุนในรัฐเบงกอลตะวันตก
 • ข้อมูล-กฎระเบียบเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
  ข้อมูล-กฎระเบียบเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
  ข้อมูล-กฎระเบียบเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
  เป็นที่ทราบกันดีว่าอินเดีย รวมทั้งรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐอื่นๆในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่แห่งนี้ มีการนัดหยุดงานและสไตรค์กันบ่อยครั้ง เรื่อยมา บางครั้งเป็นการหยุดงานทั่วประเทศ และบางครั้งมีการเดินขบวนข่มขู่ผู้ไม่ยอมหยุดงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ในรัฐเบงกอลตะวันตก การนัดหยุดงานทั่วไปเริ่มลดความรุนแรงลง และมีข่าวในทางตรงข้ามว่าบางครั้งมีการใช้กำลังทำร้ายและข่มขู่ผู้หยุดงานด้วยซ้ำไป
  Strikes are defined as a cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination, or a concerted refusal under a common understanding of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment while lock outs are defined as temporary closing of a place of employment, or the suspension of work, or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him.
  1 มี.ค. 2556
 • การจัดตั้งธุรกิจในอินเดีย
 • กฎระเบียบทางธุรกิจของอินเดีย