ข่าว : ข่าว นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เข้าร่วมงานการแข่งขันมวยไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์มวยไทยแห่งประเทศกรีซ (Panhellenic Muaythai Federation) ข่าวสาร

ข่าว : ข่าว นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เข้าร่วมงานการแข่งขันมวยไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์มวยไทยแห่งประเทศกรีซ (Panhellenic Muaythai Federation)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์มวยไทยแห่งประเทศกรีซ (Panhellenic Muaythai Federation) ที่กรุงเอเธนส์  โดยการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15- 16 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งการแข่งขันชกมวยเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท เอ (อายุระหว่าง 6-40 ปี เป็นนักมวยที่จะแข่งขันในระดับทีมชาติ) และประเภท บี (อายุระหว่าง 6-40 ปี เป็นการแข่งขันระหว่างค่ายมวยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ)