ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข่าวสาร

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา  ๕๗ วินาที