ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ข่าวสาร

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชุมชนชาวไทยในกรีซ ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหาด้านสุขภาพที่สถานสงเคราะห์เด็ก “Friends of the Child” เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชาวไทยในประเทศกรีซพร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นบรรเลงเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” พร้อมวีดีทัศน์