ข่าว : รศ. ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ ครูมวยสยามยุทธ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ข่าวสาร

ข่าว : รศ. ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ ครูมวยสยามยุทธ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ