ข่าว : เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นาย Polydoros Karyofyllis ตำแหน่ง Founding Director ของ  ATHENS BIENNALE ได้เข้าพบนายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย-กรีซ ข่าวสาร

ข่าว : เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นาย Polydoros Karyofyllis ตำแหน่ง Founding Director ของ ATHENS BIENNALE ได้เข้าพบนายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย-กรีซ