ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข่าวสาร

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยมีข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชุมชนไทยในสาธารณรัฐเฮลเลนิก รวมจำนวน ๘๐ คน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา