ข่าว : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการชาวไทยที่เกาะโรดส์  ข่าวสาร

ข่าว : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการชาวไทยที่เกาะโรดส์