ข่าว : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ข่าวสาร

ข่าว : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถ