ข่าว : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอลตา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเอเธนส์ ได้เข้าร่วมงานพิธีแลกเปลี่ยนคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กับนาง Marie-Louise Coleiro Preca  ประธานาธิบดีมอลตา จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและส่งเสริมการค้า สาธารณรัฐมอลตา  ข่าวสาร

ข่าว : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอลตา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเอเธนส์ ได้เข้าร่วมงานพิธีแลกเปลี่ยนคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กับนาง Marie-Louise Coleiro Preca ประธานาธิบดีมอลตา จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและส่งเสริมการค้า สาธารณรัฐมอลตา