ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เข้าร่วมออกร้านในงาน International Christmas Bazaar 2017 ครั้งที่ 18 ที่กรุงเอเธนส์ ข่าวสาร

ข่าว : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เข้าร่วมออกร้านในงาน International Christmas Bazaar 2017 ครั้งที่ 18 ที่กรุงเอเธนส์