ข่าว : ประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก ถิ่นพำนัก ณ กรุงปารีส ข่าวสาร

ข่าว : ประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก ถิ่นพำนัก ณ กรุงปารีส