ข่าว : แอปพริเคชั่น “Street Food Bangkok” ข่าวสาร

ข่าว : แอปพริเคชั่น “Street Food Bangkok”

แอปพริเคชั่น “Street Food Bangkok”

                        วิธีง่าย ๆ ที่จะค้นพบความมหัศจรรย์ของอาหารริมทางในกรุงเทพฯ คือการใช้แอปพริเคชั่น “Street Food Bangkok” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแอปพริเคชั่น “Street Food Bangkok” ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ บรรจุข้อมูลประเภทอาหารไทย 25 ประเภท จากร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงจำนวน 121 แห่งในกรุงเทพฯ พร้อมกับแผนที่ของร้านอาหารดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพริเคชั่นดังกล่าวลงใน Smart Phone/Tablet ทั้งระบบ Android และ iOS ได้ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังจะจัดทำแอปพริเคชั่น “Street Food Chiang Mai, Chiang Rai” ด้วย เช่นกัน ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลร้านอาหารริมทางในเชียงใหม่ (60 ร้าน) และเชียงราย (20 ร้าน) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจะดาวน์โหลดได้ในโอกาสต่อไป