ข่าว : การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศกรีซ ข่าวสาร

ข่าว : การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศกรีซ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งแบบคูหาสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศกรีซ รวมทั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งแบบพิเศษสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศเขตอาณา อันได้แก่ มอลตา เซอร์เบีย และคอซอวอ