• การจัดงานวันชาติสำหรับชุมชนไทยในประเทศกรีซ
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ Crown Hall ในกรุงเอเธนส์ โดยมีชาวไทยในประเทศกรีซพร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒๐ คน
  • การจัดงานวันชาติประจำปี ๒๕๖๐
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Grande Bretagne ในกรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนกรีซ และมิตรของไทย (Friends of Thailand) ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก เข้าร่วมงานประมาณ ๑๗๐ คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในทั้งสามวาระดังกล่าวด้วย
  • กิจกรรมสอนอาหารไทยให้แก่นักเรียนของสถาบัน Le Monde ของกรีซ
    เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ร่วมกับสถาบัน Le Monde ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนสายวิชาชีพที่เปิดสอนด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวและการทำอาหารของกรีซ จัดกิจกรรมสอนอาหารไทย ได้แก่ ผัดไทย และแพนงไก่ ให้แก่นักเรียน จำนวน 42 คน
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์