บริการ

การตรวจลงตรา : ข้อมูลทั่วไป

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐคาซัคสถาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานาเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศในเขตอาณา ได้แก่ สาธารณรัฐคีร์กีซ และสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ี ๑/๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

 

ข้อมูลทั่วไป

 

1.  คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนัก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ขอวีซ่า กรุณาสอบถามได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และที่ติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่  http://www.thaiembassy.org


2.  คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้
        (1)  ประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน    

1. เครือรัฐออสเตรเลีย  (Australia : Commonwealth of Australia)  
2. สาธารณรัฐออสเตรีย  (Austria : Republic of Austria)  
3. ราชอาณาจักรเบลเยียม  (Belgium : Kingdom of Belgium)  
4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Brazil : Federative Republic of Brazil)  (****)
5. รัฐบาห์เรน  (Bahrain : Kingdom of Bahrain)   
6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)  
7. แคนาดา  (Canada)   
8. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Denmark : Kingdom of Denmark)  ฃ
9. สาธารณรัฐฟินแลนด์   (Finland : Republic of Finland)  
10. สาธารณรัฐฝรั่งเศส   (France : French Republic)

11. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (Germany : Federal Republic of Germany) 

12. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (Greece : Hellenic Republic)   
13. ฮ่องกง (Hong Kong SAR)
14. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  (Iceland : Republic of Iceland)

15. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   (Indonesia : Republic of Indonesia) 

16. ไอร์แลนด์   (Ireland) 

17. รัฐอิสราเอล  (Israel : State of Israel)  
18. สาธารณรัฐอิตาลี  (Italy : Republic of Italy)

19. ญี่ปุ่น  (Japan) 

20. สาธารณรัฐเกาหลี   (Korea, South : Republic of Korea)  (****)

21. รัฐคูเวต  (Kuwait : State of Kuwait) 

22. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก  (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg) 

23. มาเลเซีย  (Malaysia)  

24. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)
25. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)  
26. นิวซีแลนด์   (New Zealand) 

27. ราชอาณาจักรนอร์เวย์   (Norway : Kingdom of Norway) 

28. รัฐสุลต่านโอมาน  (Oman : Sultanate of Oman)

29. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru)   (****)

30. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (Philippines : Republic of the Philippines)  
31. สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Portugal : Republic of Portugal) 

32. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)

33. สาธารณรัฐสิงคโปร์   (Singapore : Republic of Singapore) 

34. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)

35. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   (South Africa : Republic of South Africa) 

36. ราชอาณาจักรสวีเดน  (Sweden : Kingdom of Sweden) 

37. สมาพันธรัฐสวิส  (Switzerland : Swiss Confederation)

38. สาธารณรัฐตุรกี   (Turkey : Republic of Turkey) 

39. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์   (United Arab Emirates) 

40. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

41. สหรัฐอเมริกา (United States of America)

42. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

43. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

44. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

45. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)

46. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

47. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

48. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)
 

(****) หมายเหตุ  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)

        (2)    ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย 

1.      รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ กับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน

 

ระยะเวลา 30 วัน

1.       กัมพูชา        (Cambodia)
2.       จีน              (China)
3.       ฮ่องกง         (Hong Kong SAR)
4.       ลาว             (Laos)
5.       มาเก๊า          (Macau SAR)
6.       มองโกเลีย    (Mongolia)
7.       พม่า            (Myanmar)
8.       โอมาน         (Oman)
9.       เวียดนาม      (Vietnam)

 

ระยะเวลา 90 วัน 

1.       อาร์เจนตินา (Argentina) 

2.       ออสเตรีย (Austria) 

3.       เบลเยียม (Belgium) 

4.       ภูฏาน (Bhutan)

5.       บราซิล (Brazil)

6.       ชิลี (Chile) 

7.       คอสตาริกา (Costa Rica)

8.       โครเอเชีย (Croatia)

9.       สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) 

10.   เดนมาร์ก (Denmark)

11.   เอกวาดอร์ (Republic of Ecuador)

12.   เอสโตเนีย (Estonia) *เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น 

13.   ฝรั่งเศส (France)*เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น 

14.   เยอรมนี (Germany) 

15.   ฮังการี  (Hungary) 

16.   อินเดีย (India)

17.   อิสราเอล (Israel) 

18.   อิตาลี (Italy)

19.   ญี่ปุ่น (Japan) 

20.   สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

21.   ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 

22.   มาเลเซีย (Malaysia) 

23.   เม็กซิโก (Mexico) 

24.   เนเธอร์แลนด์  (The Netherlands) 

25.   เนปาล (Nepal) 

26.   ปานามา (Panama)

27.   เปรู  (Peru)

28.   ฟิลิปปินส์  (The Philippines) 

29.   โปแลนด์  (Poland) 

30.   โรมาเนีย (Romania) 

31.   รัสเซีย (Russian Federation)

32.   สิงคโปร์  (Singapore) 

33.   สาธารณรัฐสโลวัก  (Slovak Republic) 

34.   แอฟริกาใต้ (South Africa) 

35.   สเปน (Spain)*เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น 

36.   สวิตเซอร์แลนด์  (Switzerland : including Liechtenstein) 

37.   ตูนีเซีย  (Tunisia) 

38.   ตุรกี (Turkey)

39.   ยูเครน (Ukraine) 

40.   อุรุกวัย (Uruguay) 

 

หมายเหตุ  ประเทศต่อไปนี้ได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทย โดยให้แก่ไทยฝ่ายเดียว

            -ระยะเวลา 14 วัน             :           1. บาห์เรน (Bahrain)

                                                           2. บรูไน (Brunei)

            -ระยะเวลา 15 วัน             :           1. มอริเชียส (Mauritius) *เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น 

            -ระยะเวลา 30 วัน             :           1. อินโดนีเซีย (Indonesia)

                                                            2. มัลดีฟส์ (Maldives)

                                                            3. เซเชลส์ (Seychelles)

            -ระยะเวลา 90 วัน             :           1. เดนมาร์ก (Denmark)

                                                            2. ฟินแลนด์ (Finland)

                                                            3. นอร์เวย์ (Norway)

                                                            4. สโลวีเนีย (Slovenia)

                                                            5. สวีเดน (Sweden)

 


2.      รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับ ประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 30 วัน และ 90 วัน

ระยะเวลา 14 วัน

1.       กัมพูชา (Cambodia)

ระยะเวลา 30 วัน 

1.       ฮ่องกง (Hong Kong SAR)

2.       ลาว (Laos)

3.       มาเก๊า (Macau SAR)

4.       มองโกเลีย (Mongolia)

5.       รัสเซีย (Russia)

6.       เวียดนาม (Vietnam) 

ระยะเวลา 90 วัน 

1.       อาร์เจนตินา (Argentina)

2.       บราซิล (Brazil)

3.       ชิลี (Chile)

4.       สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

5.       เปรู (Peru)

หมายเหตุ  1.หากบุคคลสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทย ประสงค์จะเข้าประเทศไทยเพื่อทำงานหรือจะพำนักในไทยเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุ ไว้ในความตกลง จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากคนต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานหรือการขออยู่ต่อ    
      
                   2.ประเทศต่อไปนี้ ได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย โดยให้แก่ไทยฝ่ายเดียว

            -ระยะเวลา 14 วัน             :           1. บาห์เรน (Bahrain)

                                                                 2. บรูไน (Brunei)

            -ระยะเวลา 21 วัน             :           1. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)

            -ระยะเวลา 30 วัน             :           1. อินโดนีเซีย (Indonesia)

                                                                 2. มาเลเซีย (Malaysia)

                                                                 3. มัลดีฟส์ (Maldives)

                                                                 4. เซเชลส์ (Seychelles)

                                                                 5. สิงคโปร์ (Singapore)

                                                                 6. แอฟริกาใต้ (South Africa)

            -ระยะเวลา 90 วัน             :            1. เอกวาดอร์ (Ecuador)

           -ระยะเวลา 180 วัน           :             1. ปานามา (Panama)

 


3.      รายชื่อประเทศที่มีความตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรากับประเทศไทย

1.            มาเลเซีย (Malaysia)

2.            ฟิลิปปินส์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับการพำนักที่มีระยะไม่เกิน 59 วัน)
               The Philippines (visa fee exemption for stay of not exceeding 59 days)

3.            สิงคโปร์ (Singapore)

4.            สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

5.            ตูนิเซีย (Tunisia)

 

 

3.  คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถมาขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยบางแห่งที่กำหนดไว้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ (visa on arrival) ได้แก่


1. ราชอาณาจักรภูฏาน  (Bhutan : Kingdom of Bhutan)

2. สาธารณรัฐประชาชนจีน [China : People’s Republic of China]

3. สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus : Republic of Cyprus)
4. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
5. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)
6. สาธารณรัฐฮังการี (Hungary : Republic of Hungary)

7. สาธารณรัฐอินเดีย (India : Republic of India)

8. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan : Republic of Kazakhstan)
9. สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia : Republic of Latvia)
10. ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein : Principality of Liechtenstein)
11. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania)

12. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives : Republic of Maldives)

13. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius : Republic of Mauritius)

14. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)

15. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Poland : Republic of Poland)

16. สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia : Russian Federation)

17. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia : Kingdom of Saudi Arabia)

18. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovakia : Slovak Republic)

19. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Slovenia : Republic of Slovenia)

20. ยูเครน (Ukraine)

21. อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

22. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)

23. ไต้หวัน (Taiwan)

24. สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria)

25. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)

26. สาธารณรัฐมอลตา (Malta)

27. โรมาเนีย (Romania)

28. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)

 

4.  คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองจะต้องแสดง “เอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง” (International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination) ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ รวมทั้งจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้  ประเทศดังกล่าว ได้แก่

รายชื่อประเทศหรือดินแดนที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองมีดังนี้

 (1)    สาธารณรัฐโบลิเวีย        (Republic of Bolivia)
 (2)    สาธารณรัฐเอกวาดอร์     (Republic of Ecuador)
 (3)    สาธารณรัฐปานามา       (Republic of Panama)
 (4)    สาธารณรัฐเวเนซุเอลา    (Republic of Venezuela)
 (5)    สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Federative Republic of Brazil)
 (6)    ดินแดนเฟรนช์เกียนา     (French Guiana)
 (7)    สาธารณรัฐเปรู             (Republic of Peru)
 (8)    สาธารณรัฐโคลอมเบีย    (Republic of Colombia)
 (9)    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา (Cooperative Republic of Guyana)
 (10)   สาธารณรัฐซูรินาเม        (Republic of Suriname)
 (11)   สาธารณรัฐแองโกลา      (Republic of Angola)
 (12)   สาธารณรัฐบุรุนดี          (Republic of Burundi)
 (13)   สาธารณรัฐชาด            (Republic of Chad)
 (14)   สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Republic of Equatorial Guinea)
 (15)   สาธารณรัฐแกมเบีย       (Republic of the Gambia)
 (16)   สาธารณรัฐกินีบิสเซา     (Republic of Guinea Bissau)
 (17)   สาธารณรัฐมาลี            (Republic of Mali)
 (18)   สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria)
 (19)   สาธารณรัฐเซเนกัล        (Republic of Senegal)
 (20)   สาธารณรัฐซูดาน          (Republic of the Sudan)
 (21)   สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (United Republic of Tanzania)
 (22)   สาธารณรัฐเบนิน            (Republic of Benin)
 (23)   สาธารณรัฐแคเมอรูน       (Republic of Cameroon)
 (24)  สาธารณรัฐคองโก           (Republic of the Congo)
 (25)   สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
 (26)   สาธารณรัฐกานา            (Republic of Ghana)
 (27)   สาธารณรัฐเคนยา          (Republic of Kenya)
 (28)   สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (Islamic Republic of Mauritania)
 (29)   สาธารณรัฐรวันดา          (Republic of Rwanda)
 (30)   สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน  (Republic of Sierra Leone)
 (31)   สาธารณรัฐโตโก            (Republic of Togo)
 (32)   ประเทศบูร์กินาฟาโซ      (Burkina Faso)
 (33)   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African Republic)
 (34)   สาธารณรัฐโกตดิวัวร์      (Republic of Cote d’Ivoire)
 (35)   สาธารณรัฐกาบอง         (Gabonese Republic)
 (36)  สาธารณรัฐกินี               (Republic of Guinea)
 (37)   สาธารณรัฐไลบีเรีย        (Republic of Liberia)
 (38)   สาธารณรัฐไนเจอร์        (Republic of Niger)
 (39)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี (Democratic Republic of Sao Tome and Principe)
 (40)   สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี (Somali Democratic Republic)
 (41)   สาธารณรัฐยูกันดา         (Republic of Uganda)
 (42)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of Congo)
 (43)   สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Republic of Trinidad and Tobago)
 (44)   สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Argentine Republic)
 (45)   สาธารณรัฐปารากวัย (Republic of Paraguay)

 

5.  คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเข้าไทยได้มีดังนี้         
     -  ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน            
     -  มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพำนักในไทย เช่น ตั๋วเครื่องบิน  และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำนัก หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ (ในกรณีขอเดินทางผ่าน)          
     -  ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  เช่น เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ  มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน  หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ   มีเงินค่าใช้จ่ายเพียงพอในขณะพำนักในไทยตามระเบียบกำหนดคืออย่างน้อยคนละ 20,000 บาท  เป็นต้น 

6.  ในการขอวีซ่านั้น คนต่างชาติจะต้องขอรับการตรวจลงตราให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในประเทศไทย  ทั้งนี้ การอนุมัติวีซ่าอยู่ในดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่  และในการตรวจลงตราให้แก่คนต่างชาติบางสัญชาติ ได้มีการกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นพิเศษ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง 

7. เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเดินทาง คนต่างชาติที่จะขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายุของวีซ่า (visa validity) และระยะเวลาพำนัก (period of stay) อายุของวีซ่าหมายถึงระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้เดินทางมาประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กำหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฏอยู่ในวีซ่าสติ๊กเกอร์หรือตราประทับวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  โดยทั่วไปอายุของวีซ่าคือ 3 เดือนนับจากวันที่ออกวีซ่า แต่ในบางกรณีและสำหรับวีซ่าบางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือ 3 ปี 

ส่วนระยะเวลาพำนักหมายถึงระยะเวลาที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาพำนักเมื่อคนต่างชาติเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยู่ในตราประทับขาเข้า  ระยะเวลาพำนักขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า เช่น  transit visa จะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน   tourist visa ไม่เกิน 30 วันหรือ 60 วัน  และ non-immigrant visa ไม่เกิน 90 วัน   หากมีความจำเป็นต้องอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว คนต่างชาติต้องไปยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (มีสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)  มิฉะนั้น หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 500 บาทรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อ สอบถามได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 0-2141-9889  หรือดูที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th

8.  คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทใด ๆ ก็ตาม ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน  ดังนั้น คนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทที่ถูกต้องคือ Non-Immigrant Visa “B”  เพื่อที่จะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้  รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทำงานดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ www.doe.go.th/workpermit/index.html

9.  สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยมีอำนาจหน้าที่ในการให้วีซ่าแก่คนต่างชาติเพื่ออนุญาตให้เดินทางมาประเทศไทยได้  อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ดังนั้น คนต่างชาติที่ได้รับวีซ่าแล้วบางรายอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

 

 

 

 

ไฟล์แนบ