เกี่ยวกับองค์กร

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพทฺ์ อีเมล์


 

Royal Thai Embassy

Office Number 191 , 19th Floor

Kaskad Business Centre,

6/1 Kabanbay Batyr Avenue

Astana , Kazakhstan

Tel : +7 (7172) 926440
Fax: +7 (7172) 926422

Email : thaitse@mfa.go.th

Map