ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ข่าว

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Wydnham Garden กรุงอัสตานา โดยมีนาย Altayev Nurzhan Bauyrzhanovich รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและการปกป้องสังคมของประชาชน เป็นผู้แทนรัฐบาลคาซัคสถานเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต ผู้แทนประเทศต่าง ๆ ผู้แทนหน่วยงานราชการคาซัคสถาน สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ และชุมชนไทยในคาซัคสถานเข้าร่วมงานด้วย