ข่าวเด่น : พิธีสวดมนต์และเจริญจิตภานาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี ข่าว

ข่าวเด่น : พิธีสวดมนต์และเจริญจิตภานาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้จัดพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัว และชาวไทยในกรุงอัสตานาได้ร่วมกันสวดมนต์และเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิเป็นเวลา ๙ นาทีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล