ข่าวเด่น : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ข่าว

ข่าวเด่น : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ขอเชิญชุมชนไทยในสาธารณรัฐคาซัคสถาน เข้าร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา รายละเอียดของกำหนดการปรากฏตามประกาศ