ข่าวเด่น : การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายของไทย ข่าว

ข่าวเด่น : การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายของไทย

(อ่านรายละเอียดของข่าวและชมวีดิทัศน์สั้นตามลิงค์ด้านล่าง)

Article 1 - IUU

TVC 01 FISHERY - MASTER

TVC 02 ENFORCEMENT - MASTER

TVC 03 LIVELIHOOD - MASTER