คาซัคสถานออกกฎหมายให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าคาซัคสถานได้โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตรา ข่าว

คาซัคสถานออกกฎหมายให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าคาซัคสถานได้โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตรา

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รัฐบาลคาซัคสถานได้ออกคำสั่ง ที่ 693 ซึ่งได้เพิ่มชื่อประเทศไทยในบัญชีประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศนั้นสามารถเดินทางเข้า-ออกสาธารณรัฐคาซัคสถานได้โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตราในช่วงเวลา 30 วัน

     คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งรัฐบาลที่ 148 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2012 เกี่ยวกับระเบียบในการเดินทางเข้า-ออกของคนต่างชาติมายังสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยในข้อ 17 ของคำสั่งที่ 148 ได้ระบุประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศนั้น สามารถเดินทางเข้า-ออกสาธารณรัฐคาซัคสถานได้โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตรา หากอาศัยในคาซัคสถานไม่เกิน 30 วันปฎิทิน ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในรายชื่อประเทศดังกล่าว คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ โดยคำสั่ง ที่ 693 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 10 วันภายหลังจากที่คำสั่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการ

     ปัจจุบันมีสายการบิน Air Astana ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติคาซัคสถาน ที่ทำการบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ – อัลมาตี และกรุงเทพฯ – นูร์-ซุลตัน (เฉพาะช่วงฤดูหนาว) และมีสายการบินอื่น ๆ ที่ทำการบินจากไทยมายังคาซัคคสถาน อาทิ สายการบิน Etihad Airways สายการบิน Air China สายการบิน Asiana สายการบิน Aeroflot ฯลฯ

     ช่องทางติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานาในกรณีที่คนไทยต้องการรับความช่วยเหลือ คือ Facebook : Royal Thai Embassy, Astana และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ +7 775 069 87 15

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้