กระทรวงการต่างประเทศ

Contact : Address

 

Royal Thai Embassy
Office Number 191 , 19th Floor
Kaskad Business Centre,
6/1 Kabanbay Batyr Avenue
Astana , Kazakhstan

Tel :  +7 (7172) 926440
Fax: +7 (7172) 926422

Email : thaiembtse@mfa.go.th