ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • Internatioal Tourism Fair Madagascar
    สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมจัดงาน International Tourism Fair Madagascar ร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตกลุ่มประเทศเอเซียและมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว เข้าร่วมจัดงาน International Tourism Fair Madagascar เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ไทย – มาดากัสการ์และหาลู่ทางทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยในมาดากัสการ์ กระทรวงการท่องเที่ยวมาดากัสการ์ริเริ่มการจัดงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มประเทศเอเซีย ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป และประเทศในมหาสมุทรอินเดียติดต่อกันเป็นปีที่ ๗ ร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตกลุ่มประเทศเอเซีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ Comoros, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion และ Seychelles สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมการจัดงานโดยนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเรื่องหลักในการจัดงาน เผยแพร่วิดีทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย Seven Wonders และ The Living Heritage ภาคภาษาฝรั่งเศสซึ่งแสดงถึงความละเมียดละไมในการสรรสร้างผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยในมาดากัสการ์ประกอบอาหารไทยและเครื่องดื่มแบบไทยหลากหลายชนิด อาทิ แกงเขียวหวานไก่ ปลาสามรส ผัดกระเพราหมูและลูกชิ้นปลา ชาเย็น ชาดำเย็น ฯลฯ เพื่อให้ชาวต่างชาติซึ่งเข้าร่วมงานประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ตลอดการจัดงาน ได้ลิ้มรสชาดอาหารไทยและรู้จักประเทศไทยในฐานะประเทศซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามมาหลายศตวรรษ ทั้งนี้ นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมาดากัสการ์ (นาย Roland Ratsiraka) และคณะ ณ บูธประเทศไทย ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมาดากัสการ์ ได้ลิ้มรสและชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยซึ่งทำธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ในมาดากัสการ์ เข้าร่วมงานในการหาลู่ทางขยายเครือข่ายทางธุรกิจเผยแพร่สินค้าอาหารโอทอปจากประเทศไทย อาทิ นมอัดเม็ด มะม่วง มังคุด กล้วยอบแห้ง ขนมขบเขี้ยวซึ่งทำจากข้าวและข้าวโพด โดยแสดง/อธิบายถึงนวัตกรรมการผลิตสินค้าอาหารดังกล่าวและการบรรจุหีบห่ออย่างทันสมัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบและสนใจขั้นตอนการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจและสั่งสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารโอทอปจากประเทศไทยเพื่อมาวางจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำของมาดากัสการ์และกลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียด้วย ---------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
  • Official visit in Ilakaka - MADAGASCAR
    สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวมอบยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาล ไทย-มาดา ณ เมืองอิลากากา ในวันที่ 13 เมษายน 2561 นายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว และนายเอนก พาตา เจ้าหน้าที่กงสุล ได้เดินทางไปยังเมืองอิลากากา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ เพื่อมอบยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาล ไทย – มาดา ณ เมืองอิลากากา ซึ่งมีนักธุรกิจและพ่อค้าชาวไทยทำธุรกิจรับซื้อพลอยและอัญมณีจากชาวพื้นเมืองท้องถิ่นมาลากัสซีประมาณ 125 คน นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลไทย-มาดาได้กล่าวต้อนรับคณะของรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ โดยได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในไมตรีจิตของประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นของเมืองอิลากากามาอย่างต่อเนื่องและรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ได้กล่าวตอบแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สกญ. กับ สมาคมไทย – มาดา เพื่อตอบแทนแก่ชุมชนท้องถิ่นในลักษณะของการคืนกำไรให้สังคมท้องถิ่นด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการรับมอบยาและเวชภัณฑ์รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่และคณะได้มีการพบปะชาวไทยและติดตามผลการดำเนินงานด้านกงสุลโดยพบปะหารือกับผู้แทนสมาคมไทย-มาดาในเมืองอิลากากาเพื่อแจ้งข้อห่วงกังวลของสถานกงสุลใหญ่ในการที่ผู้ประกอบการไทยในมาดากัสการ์ บางรายตกเป็นเหยื่อของแก๊งทำวีซ่าปลอม โดยรักษาราชการกงสุลใหญ่ได้ขอให้ผู้ประกอบการไทยตรวจสอบสถานะของวีซ่าจากกระทรวงมหาดไทยมาดากัสการ์และแจ้งด้วยว่าสถานกงสุลใหญ่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งทำวีซ่าปลอมเป็นรายกรณีตามที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนั้น ผู้แทนสมาคมไทย – มาดา ได้แจ้งให้ทราบว่าการดำเนินโครงการของ สถานกงสุลใหญ่ในเมืองอิลากากานั้นถือว่าบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้นักธุรกิจค้าพลอยชาวไทยในเมืองนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ค้าขายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ได้รับความเกรงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจจากทางการท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดปัญหาที่ จนท. ทางการท้องถิ่นแสวงประโยชน์ในทางมิชอบจากนักธุรกิจไทยและช่วยให้การดำรงชีวิตในเมืองนี้ ผ่อนคลายลงอย่างมาก ซึ่ง รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ได้แจ้งให้คณะสมาคมไทย – มาดาทราบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องของสถานกงสถลใหญ่ในเมืองอิลากากา ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตรงตามนโยบายสร้างชุมชนไทยในมาดากัสการ์ให้เข้มแข็ง ซึ่งนักธุรกิจไทยกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยดำรงสถานะศูนย์กลางอัญมณีที่สำคัญของโลก และสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้ปีละนับแสนล้านบาท --------------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 18 เมษายน 2561