ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • Songkran 2015 Antananarivo at the Residence of the Consul General
    การจัดงานสงกรานต์ของสถานกงสุลใหญ่ไทยในมาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 58 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ได้จัดงานสงกรานต์ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในกรุงอันตาตานาริโว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยเริ่มจากการเชิญ คนไทย พร้อมครอบครัวและคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในมาดากัสการ์ร่วมกันรับประทานอาหารไทยร่วมกัน ในงานนี้ มีคนไทยและครอบครัวในกรุงอันตานานาริโวมาร่วมงานประมาณ 30 คน ทุกคนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้คนไทยที่มาร่วมงานร่วมกันแสดงพลังสามัคคีตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการและขอความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนไทย เพื่อประโยชน์สำหรับชุมชนไทยตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องในมาดากัสการ์ อาทิ โครงการครัวไทยสู่โลก ซึ่งจะจัดร่วมกับโรงแรมชั้นนำระดับห้าดาวในมาดากัสการ์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 58 รวมทั้งการจัดงานวันชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ด้วยซึ่งคนไทยทุกกลุ่มในมาดากัสการ์ตอบรับที่จะให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดี และต้องการให้มีการจัดงานในลักษณะเช่นนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยร่วมงานรื่นเริงและพบปะสังสรรค์กัน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยชาวไทยที่มาร่วม งานได้มีส่วนร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดกิจกรรมอย่างแข็งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสามัคคีของชุมชนชาวไทย นอกจากนั้น กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม นโยบายการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทยรวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วย --------------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 21 เมษายน 2558
  • Visit of the Consul General of Thailand to the Thai people working in Ambatovy
    กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเดินทางไปราชการเมือง Tamatave ของมาดากัสการ์ เพื่อเยี่ยมเยียนและดูแลชุมชนไทยที่พำนักและทำงานที่บริษัท Ambatovy ในระหว่างวันที่ 6 – 9 เม.ย. 58 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ฯ และนายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังเมือง Tamatave แคว้น Atsinanana ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของ มาดากัสการ์เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนไทยซึ่งทำงานที่บริษัท Ambatovy ซึ่งมีประมาณ 150 คน(เดิมมีประมาณ 500 คน) โดยส่วนใหญ่เป็นวิศวกรเหมืองแร่/ช่างเทคนิค/ก่อสร้าง บริษัทศรีราชาคอนสตรักชั่น ที่มีสัญญาว่าจ้างงานอย่างถูกต้อง ตามกฏหมายจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เป็นการร่วมทุนกันของสหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาดากัสการ์ โดยมีธุรกิจหลักด้านการสำรวจ/ขุดเจาะแร่นิเกิลเพื่อส่งขายในตลาดโลก ทั้งนี้ แร่นิเกิลเป็นแหล่งรายได้ ที่สำคัญอันหนึ่งของมาดากัสการ์ นอกเหนือไปจากพลอยและอัญมณีมีค่าชนิดต่างๆ ที่มีจำนวนมากในมาดากัสการ์ ซึ่งมี พ่อค้า/นักธุรกิจอัญมณีไทยไปลงทุนหรือรับซื้อส่งไปประเทศไทยเพื่อเจียระไนย/แปรรูปเป็นอัญมณีสำเร็จรูปสำหรับการส่ง ขายในตลาดโลกมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯได้เชิญหัวหน้าวิศวกรระดับบริหารแผนกต่างๆ ของบริษัทฯ 10 คน รับประทาน อาหารค่ำ เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันโดยกงสุลใหญ่ฯ และคณะได้สอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่/สวัสดิการ และสภาพการทำงานของ จนท.คนไทยในบริษัทแห่งนี้ สรุปสาระสำคัญของการพบปะ/หารือดังกล่าวได้ ดังนี้ 1.กงสุลใหญ่ ฯและ จนท.สถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกคนพร้อมที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกคนไทยทุกคน ที่เดินทางมาพำนัก/ปฏิบัติงานในมาดากัสการ์ หากมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือมิได้รับความเป็นธรรม ก็ขอให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทุกเมื่อเพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือ/แก้ไขเยียวยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบของกฏหมายต่อไป 2. นายศักดาเดช ศรีดาอำภา หัวหน้าวิศวกรผู้กำกับดูแล จนท. คนไทยได้แจ้งว่า จนท.คนไทยในบริษัทฯ ได้รับการดูแลจากทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับ จนท.ชาวตะวันตกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน และตามประสบการณ์ที่ ผ่านมาของตนเองในการทำงาน ตปท.พบว่าบริษัทฯ ให้การดูแล จนท. คนไทยเป็นอย่างดีโดยได้รับการปฏิบัติด้วยมาตรฐาน ที่สูงและดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 3.กงสุลใหญ่ ฯ ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องการชำระเงินประกันชีวิตกรณี จนท.ไทยคนหนึ่งประสบอุบัติ เหตุขณะปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยส่งไปรักษาทันทีใน ร.พ.ที่สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ซึ่งอยู่ใกล้และมีบริการทางการแพทย์ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ และต่อมา บริษัทฯ ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพ กลับไทย ทั้งนี้ ภายหลังเหตุการณ์เสียชีวิต ผู้บริหารบริษัท ได้โทรศัพท์มาแสดงความเสียใจกับกงสุลใหญ่ฯ และวันรุ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ทำการลดธงครึ่งเสาภายในบริเวณของบริษัทฯ เพื่อการไว้อาลัยและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตด้วย 4.ส่วนเรื่องเงินประกันชีวิตของผู้ตาย นั้น นายศักดาเดชฯ ได้แจ้งว่า บริษัทต้นสังกัดในประเทศไทยได้ อนุมัติการจ่ายเงินประกันชีวิต ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว 5 แสนบาท นอกจากนั้น บริษัท Ambatovy กำลังดำเนินการ ตามขั้นตอนทางกฏหมายเพื่อการเบิกจ่ายเงินประกันชีวิตให้แก่ครอบครัวฯ อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งนายศักดาเดชฯ แจ้งว่า ตนอยู่ ในระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางบริษัทฯ กงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้แจ้งความคืบหน้าของเรื่องนี้ให้ สถานกงสุล ใหญ่ฯ ทราบ เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จักได้ผลักดัน/หาทางช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งแนะนำ ให้นายศักดาเดชฯ ทำการอธิบายและแจ้งข่าวสารเรื่องการแก้ไขเยียวยาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้คนไทยที่ทำงาน ในบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง/ป้องกันปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติ ของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และนายไกรวัฒฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯได้เริ่มให้บริการ อำนวยความสะดวกคนไทยในมาดากัสการ์ โดยการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กโทรนิกส์เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำที่ประเทศไทย รวมถึงโครงการจัดทำบัตรประชาชนไทยในมาดากัสการ์ในอนาคตตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยเป็นการให้บริการอย่างเป็นระบบ/ครบวงจรในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการพบปะหารือและการอธิบายเรื่อง การให้บริการดังกล่าว ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้แทนคนไทยดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งรับที่จะไปแจ้งให้เพื่อนร่วมงาน คนไทยอื่นๆ ในบริษัทฯ ทราบต่อไปเช่นกัน ---------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 20 เมษายน 2558