ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • Thai Food Festival - 19 & 20 June 2015 at Carlton Hotel Antananarivo MADAGASCAR New
    การจัดงานเทศกาลอาหารไทยในมาดากัสการ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้จัดงานเทศกาลอาหารไทย (Le Festival Culinaire thaï) โดยความร่วมมือกับโรงแรม Carlton ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ในกรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2558 เป็นเวลา 2 วัน ภายใต้การอุปถัมภ์การจัดงานของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ (Général de Brigade Aérienne Jean RAVELONARIVO) ซึ่ง นายกรัฐมนตรีมาดากัสการ์ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ (นาง Attalah Béatrice Jeanine) เป็นผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานและเป็นประธานในการจัดเลี้ยงอาหารค่ำในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 การจัดงานเทศกาลอาหารไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การส่งเสริม อาหารไทยและวัตถุดิบประกอบอาหารจากประเทศไทย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาดากัสการ์ทั้ง 4ร้าน ให้ ผู้มาร่วมงานได้ทราบเช่นกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งใน ตปท.โดยการจ้างร้านอาหารไทยทั้ง 4ร้านในกรุงอันตานานาริโว เพื่อมาทำงานร่วมกันโดยการปรึกษาหารือ วางแผนจัดงานทั้งในด้านรูปแบบ การนำเสนออาหารและประเภทของอาหารไทยชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกรียวกันในหมู่คนไทยรวมทั้งเพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของคนไทยในมาดากัสการ์ในระยะยาวต่อไป งานเลี้ยงรับรองเทศกาลอาหารไทยดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณเกือบ 500 คน โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูง ผู้แทนบุคคลสำคัญของมาดากัสการ์ อาทิ ผู้แทนนายกรัฐมนตรีของมาดากัสการ์ รมว. กต. รมว.กระทรวง Strategic Resources รมว.การคลังและงบประมาณ รมว.ศึกษาธิการ รมว.การท่องเที่ยว รมว.วัฒนธรรม ผู้แทนประธานรัฐสภา คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ออท. โมรอกโค (คณบดีทูต) ออท. จีน ออท. แอฟริกาใต้ ออท. ญี่ปุ่น ออท. อินเดีย อุปทูตอินโดนีเซีย อุปทูตอังกฤษ อุปทูตเยอรมัน ประธานหอการค้าสหรัฐฯ ในมาดากัสการ์ เป็นต้น ผู้แทนบุคคลสำคัญของมาดากัสการ์ อาทิ ผู้แทน รมว. กระทรวงต่างๆ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองนายกเทศมนตรีกรุงอันตานานาริโว ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสำคัญของมาดากัสการ์ เช่น สายการบินมาดากัสการ์ รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ชาวมาลากาซี ซึ่งมีสถานะและชื่อเสียงทางสังคม เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ของมาดากัสการ์ กงสุลใหญ่ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาฝรั่งเศสมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาหารไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รสชาด เอกลักษณ์และคุณสมบัติพิเศษที่ประกอบด้วยสมุนไพร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย องค์ประกอบและความหลากหลายของอาหารซึ่งมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาวมาลากัสซีและชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในมาดากัสการ์ พร้อมทั้งกล่าวเสริมด้วยว่านอกจากนั้นประเทศไทยยังมีแพทย์และพยาบาลมาตรฐานสากลไว้คอยบริการชาวต่างชาติอีทั้งคนไทยเป็นผู้ที่มีบุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ (ผู้แทนนายกรัฐมนตรี) ได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – มาดากัสการ์ซึ่งดำเนินด้วยความราบรื่นมาโดยตลอด สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ เสมอมา มาดากัสการ์เป็น Friend of Thailand และประเทศไทยก็เป็น Friend of Madagascar รมว. กต. ชื่นชมบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีนโยบายเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอาหารไทยในมาดากัสการ์ในรูปแบบของ soft diplomacy และในขณะเดียวกันก็มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของนักธุรกิจไทยในมาดากัสการ์อีกด้วย นอกจากนั้น ฝ่ายมาดากัสการ์ชื่นชมระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยและมีความเห็นว่ามาดากัสการ์น่าจะเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งมาดากัสการ์และไทยน่าที่จะมีรูปแบบความร่วมมือทางการเกษตรที่สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมต่อไป --------------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 6 กรกฏาคม 2558
  • Songkran 2015 Antananarivo at the Residence of the Consul General
    การจัดงานสงกรานต์ของสถานกงสุลใหญ่ไทยในมาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 58 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ได้จัดงานสงกรานต์ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในกรุงอันตาตานาริโว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยเริ่มจากการเชิญ คนไทย พร้อมครอบครัวและคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในมาดากัสการ์ร่วมกันรับประทานอาหารไทยร่วมกัน ในงานนี้ มีคนไทยและครอบครัวในกรุงอันตานานาริโวมาร่วมงานประมาณ 30 คน ทุกคนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้คนไทยที่มาร่วมงานร่วมกันแสดงพลังสามัคคีตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการและขอความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนไทย เพื่อประโยชน์สำหรับชุมชนไทยตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องในมาดากัสการ์ อาทิ โครงการครัวไทยสู่โลก ซึ่งจะจัดร่วมกับโรงแรมชั้นนำระดับห้าดาวในมาดากัสการ์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 58 รวมทั้งการจัดงานวันชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ด้วยซึ่งคนไทยทุกกลุ่มในมาดากัสการ์ตอบรับที่จะให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดี และต้องการให้มีการจัดงานในลักษณะเช่นนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยร่วมงานรื่นเริงและพบปะสังสรรค์กัน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยชาวไทยที่มาร่วม งานได้มีส่วนร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดกิจกรรมอย่างแข็งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสามัคคีของชุมชนชาวไทย นอกจากนั้น กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม นโยบายการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทยรวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วย --------------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 21 เมษายน 2558
  • Visit of the Consul General of Thailand to the Thai people working in Ambatovy
    กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเดินทางไปราชการเมือง Tamatave ของมาดากัสการ์ เพื่อเยี่ยมเยียนและดูแลชุมชนไทยที่พำนักและทำงานที่บริษัท Ambatovy ในระหว่างวันที่ 6 – 9 เม.ย. 58 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ฯ และนายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังเมือง Tamatave แคว้น Atsinanana ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของ มาดากัสการ์เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนไทยซึ่งทำงานที่บริษัท Ambatovy ซึ่งมีประมาณ 150 คน(เดิมมีประมาณ 500 คน) โดยส่วนใหญ่เป็นวิศวกรเหมืองแร่/ช่างเทคนิค/ก่อสร้าง บริษัทศรีราชาคอนสตรักชั่น ที่มีสัญญาว่าจ้างงานอย่างถูกต้อง ตามกฏหมายจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เป็นการร่วมทุนกันของสหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาดากัสการ์ โดยมีธุรกิจหลักด้านการสำรวจ/ขุดเจาะแร่นิเกิลเพื่อส่งขายในตลาดโลก ทั้งนี้ แร่นิเกิลเป็นแหล่งรายได้ ที่สำคัญอันหนึ่งของมาดากัสการ์ นอกเหนือไปจากพลอยและอัญมณีมีค่าชนิดต่างๆ ที่มีจำนวนมากในมาดากัสการ์ ซึ่งมี พ่อค้า/นักธุรกิจอัญมณีไทยไปลงทุนหรือรับซื้อส่งไปประเทศไทยเพื่อเจียระไนย/แปรรูปเป็นอัญมณีสำเร็จรูปสำหรับการส่ง ขายในตลาดโลกมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯได้เชิญหัวหน้าวิศวกรระดับบริหารแผนกต่างๆ ของบริษัทฯ 10 คน รับประทาน อาหารค่ำ เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันโดยกงสุลใหญ่ฯ และคณะได้สอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่/สวัสดิการ และสภาพการทำงานของ จนท.คนไทยในบริษัทแห่งนี้ สรุปสาระสำคัญของการพบปะ/หารือดังกล่าวได้ ดังนี้ 1.กงสุลใหญ่ ฯและ จนท.สถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกคนพร้อมที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกคนไทยทุกคน ที่เดินทางมาพำนัก/ปฏิบัติงานในมาดากัสการ์ หากมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือมิได้รับความเป็นธรรม ก็ขอให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทุกเมื่อเพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือ/แก้ไขเยียวยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบของกฏหมายต่อไป 2. นายศักดาเดช ศรีดาอำภา หัวหน้าวิศวกรผู้กำกับดูแล จนท. คนไทยได้แจ้งว่า จนท.คนไทยในบริษัทฯ ได้รับการดูแลจากทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับ จนท.ชาวตะวันตกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน และตามประสบการณ์ที่ ผ่านมาของตนเองในการทำงาน ตปท.พบว่าบริษัทฯ ให้การดูแล จนท. คนไทยเป็นอย่างดีโดยได้รับการปฏิบัติด้วยมาตรฐาน ที่สูงและดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 3.กงสุลใหญ่ ฯ ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องการชำระเงินประกันชีวิตกรณี จนท.ไทยคนหนึ่งประสบอุบัติ เหตุขณะปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยส่งไปรักษาทันทีใน ร.พ.ที่สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ซึ่งอยู่ใกล้และมีบริการทางการแพทย์ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ และต่อมา บริษัทฯ ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพ กลับไทย ทั้งนี้ ภายหลังเหตุการณ์เสียชีวิต ผู้บริหารบริษัท ได้โทรศัพท์มาแสดงความเสียใจกับกงสุลใหญ่ฯ และวันรุ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ทำการลดธงครึ่งเสาภายในบริเวณของบริษัทฯ เพื่อการไว้อาลัยและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตด้วย 4.ส่วนเรื่องเงินประกันชีวิตของผู้ตาย นั้น นายศักดาเดชฯ ได้แจ้งว่า บริษัทต้นสังกัดในประเทศไทยได้ อนุมัติการจ่ายเงินประกันชีวิต ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว 5 แสนบาท นอกจากนั้น บริษัท Ambatovy กำลังดำเนินการ ตามขั้นตอนทางกฏหมายเพื่อการเบิกจ่ายเงินประกันชีวิตให้แก่ครอบครัวฯ อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งนายศักดาเดชฯ แจ้งว่า ตนอยู่ ในระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางบริษัทฯ กงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้แจ้งความคืบหน้าของเรื่องนี้ให้ สถานกงสุล ใหญ่ฯ ทราบ เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จักได้ผลักดัน/หาทางช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งแนะนำ ให้นายศักดาเดชฯ ทำการอธิบายและแจ้งข่าวสารเรื่องการแก้ไขเยียวยาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้คนไทยที่ทำงาน ในบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง/ป้องกันปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติ ของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และนายไกรวัฒฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯได้เริ่มให้บริการ อำนวยความสะดวกคนไทยในมาดากัสการ์ โดยการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กโทรนิกส์เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำที่ประเทศไทย รวมถึงโครงการจัดทำบัตรประชาชนไทยในมาดากัสการ์ในอนาคตตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยเป็นการให้บริการอย่างเป็นระบบ/ครบวงจรในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการพบปะหารือและการอธิบายเรื่อง การให้บริการดังกล่าว ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้แทนคนไทยดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งรับที่จะไปแจ้งให้เพื่อนร่วมงาน คนไทยอื่นๆ ในบริษัทฯ ทราบต่อไปเช่นกัน ---------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 20 เมษายน 2558