ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • Call to the Malagasy Minister of Foreign Affairs
  กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าเยี่ยมคารวะ รมว. กต. มาดากัสการ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 และหารือข้อราชการเกี่ยวกับ คสพ. ทวิภาคี ไทย – มาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.58 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้เข้าเยี่ยม คารวะ รมว.กต.มาดากัสการ์ (น.ส.RAZAFITRIMO Lala Arisoa) ณ กต. มาดากัสการ์เนื่องในโอกาส ขึ้นปีใหม่ 2558 พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสนี้หารือข้อราชการเกี่ยวกับ คสพ. ทวิภาคี ไทย – มาดากัสการ์ โดยมี นายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ เข้าร่วมการสนทนาอยู่ด้วย กสญ. ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2558 รมว. กต. มาดากัสการ์ และได้มอบของขวัญเป็นภาพติดผนังทำจากผ้าไหมปักรูปช้างไทยลวดลาย 12 นักษัตรพร้อมกรอบไม้อย่างดีเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมไทยในโอกาสนี้ด้วย และ ในการนี้ กสญ.ได้แจ้งให้ทราบว่า ตนมีความประสงค์ที่จะสานต่อและเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือไทย–มาดากัสการ์ให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะโครงการให้ความความร่วมมือและช่วยเหลือแก่มาดากัสการ์ ซึ่ง สกญ.ได้ดำเนินการตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา อาทิ การให้ทุนการฝึกอบรมแก่ชาวมาลากาซีใน ปทท. การมอบรถมอเตอร์ไซด์ให้แก่ตำรวจ (Gendarmerie) ประจำเมือง Ilakaka เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการคุ้มครองดูแล ปชช.ในพื้นที่ รวมทั้งพ่อค้านักธุรกิจรับซื้อพลอยชาวไทยซึ่งพำนักอยู่ในเมืองดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วย โครงการมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลไทย – มาดาในเมือง Ilakaka ซึ่งเป็นโครงการที่ สกญ.ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการจัดโครงการครัวไทยสู่โลกในมาดากัสการ์ซึ่งคณะบุคคลระดับสูงในมาดากัสการ์ทั้งชาวมาลากัสซี คณะทูตานุทูต ชาวต่างชาติ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงของมาดากัสการ์ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานอย่างดีมากและการจัดโครงการครัวไทยสู่โลกประจำปีนี้ สกญ.มีกำหนดการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งกสญ.ได้ทาบทาม รมว.กต.มาดากัสการ์เป็นผู้อุปถัมภ์การจัดงานและ รมว.กต.ได้ให้เกียรติตอบรับคำเชิญดังกล่าวแล้ว รมว.กต.กล่าวขอบคุณสำหรับไมตรีจิตในการที่ กสญ.เข้าอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่พร้อมกับได้ แสดงความชื่นชมว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – มาดากัสการ์ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมาโดยตลอด มีความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่นในประเทศและในเวทีระหว่างประเทศในฐานะมิตรประเทศตลอดมา มาดากัสการ์ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแม่แบบที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่งซึ่งมาดากัสการ์มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ของไทยเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยพัฒนาจนประสบผลสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ การท่องเที่ยว การประมง ปศุสัตว์ การพัฒนา SME เป็นต้น กสญ.ได้แจ้งให้ รมว.กต.ทราบว่า ในปี 2558 นี้ สกญ. มีนโยบายที่จะดำเนินกิจกรรมในเชิงรุก กับมาดากัสการ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีซึ่ง รมว. กต. กล่าวตอบว่า มาดากัสการ์รับทราบและชื่นชมประเทศไทยในความสามารถด้านพิธีการทูตและการบริหารจัดการการต้อนรับผู้นำจากประเทศต่างๆ ในคราวเดียวกันได้อย่างราบรื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสมอมา ในการนี้ตนเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับมาดากัสการ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มปท. ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเดือน พ.ย. 2559 ตนจึงประสงค์ที่จะขอความร่วมมือจากฝ่ายไทยในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าวโดยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการทูตและด้านการต่างประเทศมาจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ ขรก. กต. มาดากัสการ์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของไทยในมาดากัสการ์นั้น ตนยินดีและเห็นควรให้ใช้ กต.มาดากัสการ์เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรม
 • Celebratin of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej 87th Birthday Anniversary at Carlton Antananarivo MADAGASCAR
  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ในสาธารณรัฐมาดากัสการ์จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Carlton สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานาริโวจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทอดพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการที่สกญ. ได้นำ พระราชประวัติ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดทำคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และนำไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นระดับแนวหน้าที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของมาดากัสการ์ในหน้า supplementary ของหนังสือพิมพ์ Midi Madagasikara L’Express de Madagasgar และ Les Nouvelles de Madagascar ดังกล่าวทั้งหน้า ซึ่งมียอดพิมพ์รวมจำหน่ายในมาดากัสการ์วันละประมาณสองแสนสี่หมื่นฉบับเพื่อประกอบการดำเนินการ จัดงานให้ยิ่งใหญ่และเป็นการเทอดพระเกียรติยศในโอกาสเดียวกัน งานพิธีได้เริ่มต้นขึ้นโดยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติมาดากัสการ์ต่อด้วย การที่ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาฝรั่งเศส จากนั้น รมว. กระทรวง Sécurié Publique ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรงการต่างประเทศ/ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลมาดากัสการ์เป็น ผู้กล่าวสุนทรพจน์ตอบแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่ราบรื่นระหว่างไทยและมาดากัสการ์ตลอดระยะ เวลาเกือบ 25 ปี โดยในนามของ ปธน. Hery Rajaonarimampianina แห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ และคณะรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มี พระพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรีกาล อีกทั้งรัฐบาลมาดากัสการ์มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างมาดากัสการ์ให้เป็นประเทศที่ “ทันสมัย และเจริญรุ่งเรือง” โดยพื้นฐาน ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวส่วนหนึ่ง มาดากัสการ์ศึกษาแบบอย่างปรัชญาทางความคิดในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนามาดากัสการ์ด้วย การจัดงานเลี้ยงรับรองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีโดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวมาลากัสซี ชาวต่างชาติ และ ชาวไทยซึ่งพำนักอยู่ในสาธารณรัฐมาดากัสการ์เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ 500 คน โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงของมาดากัสการ์ หลายท่าน ได้แก่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญสูงสุด (Président de la Haute Cour Constitutionnelle) รมว.กระทรวง Sécurié publique ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รมว. กระทรวง Ressources Stratégiques รมว. กระทรวงโยธาธิการ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม รมว. กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะทูตานุทูต ผู้แทนบุคคลสำคัญของมาดากัสการ์ อาทิ ผู้แทน นรม. อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองนายกเทศมนตรีกรุงอันตานานาริโว ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสำคัญ ของมาดากัสการ์ เช่น สายการบินมาดากัสการ์ รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ชาวมาลากาซี ซึ่งมีสถานะและชื่อเสียงทางสังคม เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ของมาดากัสการ์ ฯลฯ ---------------------
 • Meeting between the Malagasy Minister of Public Works and Consul General of the Kingdom of Thailand to Madagascar
  นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการมาดากัสการ์ เพื่อหาลู่ทางการประมูลโครงการก่อสร้างถนน และสาธารณูปโภคมูลฐานในมาดากัสการ์ให้แก่ภาคธุรกิจ/นักลงทุนไทย ในระหว่าง วันที่ 26 – 28 พ.ย. 2557 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ และ นายไกรวัฒ ภมรบุตร เลขานุการเอก ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม The fifth Malagasy Congress for Road and Transport ในมาดากัสการ์ แทนคณะของผู้แทนระดับสูงของ รมว. กระทรวงคมนาคม ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุม อาทิ สหภาพยุโรป สาธารณรัฐคองโก และสาธารณรัฐโมซัมบิก เป็นต้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่าการประชุมนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่องานด้านเศรษฐกิจของ สกญ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยในมาดากัสการ์ เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ การก่อสร้างถนน สะพานลอย และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ภายหลังจากการประชุมระหว่างประเทศดังกล่าวสิ้นสุดลง กงสุลใหญ่ฯ และนายไกรวัฒฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการมาดากัสการ์ (นาย RATSIRAKA Iarovana Roland) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ กระทรวงโยธาธิการมาดากัสการ์เพื่อพบปะหารือข้อราชการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอันเป็นการดำเนินการเพื่อการต่อยอดผลของการประชุมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน/การประมูล การก่อสร้างของภาคธุรกิจไทยในมาดากัสการ์ ต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ศึกษาและประเมินข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของ มาดากัสการ์ ต่างแสดงความประสงค์ที่จะให้ไทยเข้ามามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุนกับมาดากัสการ์ เนื่องจากเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสูง และเจริญก้าวหน้าอย่างมากประเทศหนึ่งในเอเชีย ซึ่งมาดากัสการ์ต้องการเป็นแบบอย่าง อีกทั้งมีชาว มาลากัสซีจำนวนมากที่มีฐานะและการศึกษาดีรู้จักและเคยเดินทางไปเยือนไทย จึงมีความนิยมชมชอบประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างดี และในสายตาชาวมาลากัสซี คนไทยมีลักษณะเป็นมิตรและไทยไม่มีภาพลักษณ์ของประเทศที่ชอบเอาเปรียบหรือเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศอื่นฝ่ายเดียว คุณสมบัติเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนต้นทุนทางสังคมที่เป็นข้อได้เปรียบของไทย ดังนั้น ไทยจึงควรรีบใช้ จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมนี้ในการเสนอตัวเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่เพื่อการพัฒนาของมาดากัสการ์ โดยจะต้องชี้ให้เห็นว่า ไทยจะเข้ามาในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เท่าเทียมกันกับมาดากัสการ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
 • Bazar de Nöel 2015
  ภริยากงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมการจัดงานการกุศล Bazar de Nöel 29 Novembre 2014 – 52 ème edition ในมาดากัสการ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในมาดากัสการ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 57 นางภัสชนก เจียมบุญศรี ภริยากงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว เข้าร่วมการจัดงานการกุศล Bazar de Nöel 29 Novembre 2014 – 52 ème edition ในมาดากัสการ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในมาดากัสการ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยร่วมกับคณะภริยาทูตานุทูตประจำกรุงอันตานานาริโวและกลุ่มสตรีชั้นแนวหน้าของมาดากัสการ์ The Wednesday Morning Group(WMG) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีฐานะและการศึกษาดีในสังคมมาดากัสการ์และภริยานักการทูตในกรุงอันตานานาริโว โดย กสญ. และนายไกรวัฒ ภมรบุตร เลขานุการเอก และ ชุมชนคนไทยในมาดากัสการ์เข้าร่วมการจัดงานภายในบูธของประเทศไทย โดย ได้จัดทำ ส้มตำ ผัดไทย สาคูไส้หมู ข้าวกระเพราหมู ขนมไทยฯ จำหน่ายเพื่อสมทบทุนการกุศลในมาดากัสการ์ ทั้งนี้ สกญ. ณ กรุงอันตานานาริโวได้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมของ WMG ซึ่งมีการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนที่ยากจนด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะในมาดากัสการ์เป็นประจำตลอดมา ดังนั้น การที่ สกญ. ณ กรุงอันตานานาริโวมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมและงานการกุศลด้านต่างๆ ของ WMG จึงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยในสังคมมาดากัสการ์เช่นกัน