ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • In commemoration of His Majesty King Rama IX - 5 December 2016
    สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวจัดพิธีเจริญจิตภาวนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ เป็นประธานนำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทย ซึ่งพำนักอยู่ในสาธารณรัฐมาดากัสการ์เจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 10 นาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งมีต่อประเทศไทยและปวงชน ชาวไทย --------------------------- สถานกงสุลใหญ ณ กรุงอันตานานาริโว 5 ธันวาคม 2559
  • Commemoration of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej MADAGASCAR
    สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.09 น. นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาการกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ เป็นประธานนำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทย ซึ่งพำนักอยู่ในสาธารณรัฐมาดากัสการ์กล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งมีต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทย --------------------------- สถานกงสุลใหญ ณ กรุงอันตานานาริโว 21 พฤศจิกายน 2559