ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • Thai Food Festival - 19 & 20 June 2015 at Carlton Hotel Antananarivo MADAGASCAR
    การจัดงานเทศกาลอาหารไทยในมาดากัสการ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้จัดงานเทศกาลอาหารไทย (Le Festival Culinaire thaï) โดยความร่วมมือกับโรงแรม Carlton ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ในกรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2558 เป็นเวลา 2 วัน ภายใต้การอุปถัมภ์การจัดงานของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ (Général de Brigade Aérienne Jean RAVELONARIVO) ซึ่ง นายกรัฐมนตรีมาดากัสการ์ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ (นาง Attalah Béatrice Jeanine) เป็นผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานและเป็นประธานในการจัดเลี้ยงอาหารค่ำในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 การจัดงานเทศกาลอาหารไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การส่งเสริม อาหารไทยและวัตถุดิบประกอบอาหารจากประเทศไทย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาดากัสการ์ทั้ง 4ร้าน ให้ ผู้มาร่วมงานได้ทราบเช่นกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งใน ตปท.โดยการจ้างร้านอาหารไทยทั้ง 4ร้านในกรุงอันตานานาริโว เพื่อมาทำงานร่วมกันโดยการปรึกษาหารือ วางแผนจัดงานทั้งในด้านรูปแบบ การนำเสนออาหารและประเภทของอาหารไทยชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกรียวกันในหมู่คนไทยรวมทั้งเพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของคนไทยในมาดากัสการ์ในระยะยาวต่อไป งานเลี้ยงรับรองเทศกาลอาหารไทยดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณเกือบ 500 คน โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูง ผู้แทนบุคคลสำคัญของมาดากัสการ์ อาทิ ผู้แทนนายกรัฐมนตรีของมาดากัสการ์ รมว. กต. รมว.กระทรวง Strategic Resources รมว.การคลังและงบประมาณ รมว.ศึกษาธิการ รมว.การท่องเที่ยว รมว.วัฒนธรรม ผู้แทนประธานรัฐสภา คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ออท. โมรอกโค (คณบดีทูต) ออท. จีน ออท. แอฟริกาใต้ ออท. ญี่ปุ่น ออท. อินเดีย อุปทูตอินโดนีเซีย อุปทูตอังกฤษ อุปทูตเยอรมัน ประธานหอการค้าสหรัฐฯ ในมาดากัสการ์ เป็นต้น ผู้แทนบุคคลสำคัญของมาดากัสการ์ อาทิ ผู้แทน รมว. กระทรวงต่างๆ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองนายกเทศมนตรีกรุงอันตานานาริโว ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสำคัญของมาดากัสการ์ เช่น สายการบินมาดากัสการ์ รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ชาวมาลากาซี ซึ่งมีสถานะและชื่อเสียงทางสังคม เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ของมาดากัสการ์ กงสุลใหญ่ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาฝรั่งเศสมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาหารไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รสชาด เอกลักษณ์และคุณสมบัติพิเศษที่ประกอบด้วยสมุนไพร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย องค์ประกอบและความหลากหลายของอาหารซึ่งมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาวมาลากัสซีและชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในมาดากัสการ์ พร้อมทั้งกล่าวเสริมด้วยว่านอกจากนั้นประเทศไทยยังมีแพทย์และพยาบาลมาตรฐานสากลไว้คอยบริการชาวต่างชาติอีทั้งคนไทยเป็นผู้ที่มีบุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ (ผู้แทนนายกรัฐมนตรี) ได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – มาดากัสการ์ซึ่งดำเนินด้วยความราบรื่นมาโดยตลอด สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ เสมอมา มาดากัสการ์เป็น Friend of Thailand และประเทศไทยก็เป็น Friend of Madagascar รมว. กต. ชื่นชมบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีนโยบายเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอาหารไทยในมาดากัสการ์ในรูปแบบของ soft diplomacy และในขณะเดียวกันก็มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของนักธุรกิจไทยในมาดากัสการ์อีกด้วย นอกจากนั้น ฝ่ายมาดากัสการ์ชื่นชมระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยและมีความเห็นว่ามาดากัสการ์น่าจะเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งมาดากัสการ์และไทยน่าที่จะมีรูปแบบความร่วมมือทางการเกษตรที่สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมต่อไป --------------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 6 กรกฏาคม 2558