ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • งานสงกรานต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว New
    การจัดงานสงกรานต์ของสถานกงสุลใหญ่ไทยในมาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 57 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ได้จัดงานสงกรานต์ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในกรุงอันตาตานาริโว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยเริ่มจากการเชิญ คนไทย พร้อมครอบครัวและคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในมาดากัสการ์ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรับประทานอาหารไทยร่วมกัน ในงานนี้ มีคนไทยและครอบครัวใน กรุงอันตานานาริโวมาร่วมงานประมาณ 60 คน ทุกคนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้คนไทยที่มาร่วมงานทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการและขอความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนไทย เพื่อประโยชน์สำหรับชุมชนไทยตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องในมาดากัสการ์ อาทิ โครงการนิมนต์คณะพระภิกษุจากประเทศไทยมาเทศนาให้คนไทยในมาดากัสการ์ได้ซาบซึ้งในรสพระธรรมและมีโอกาส ได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญตามขนบประเพณีของคนไทย โครงการครัวไทยสู่โลก ซึ่งจะจัดร่วม. กับโรงแรมชั้นนำระดับห้าดาวในมาดากัสการ์ รวมทั้งการจัดงานวันชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ด้วยซึ่งคนไทยทุกกลุ่มในมาดากัสการ์ตอบรับที่จะให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดี และต้องการให้มีการจัดงานในลักษณะเช่นนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยร่วม งานรื่นเริงและพบปะสังสรรค์กัน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยชาวไทยที่มาร่วม งานได้มีส่วนร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดกิจกรรมอย่างแข็งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสามัคคีของชุมชนชาวไทย นอกจากนั้น กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม นโยบายการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทยรวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วย --------------------------------------------- Songkran Festival in Madagascar On 13th April 2014, Consul – General Chanchai Jiamboonsri organized Songkran Festival at his Residence in Antananario. Sixty Thai people in Antananarivo participated happily in this gathering. The Consul – General started the Songkran Festival by inviting the Thai community in Madagascar to pay hommage to the Bouddha statue by pouring the perfumed water. After the religious ceremony, The Thai people in Madagascar enjoyed the Thai food together. Moreover the Consul –General hold welcoming remarks by informing the Thai community that the Royal Thai Consulate –General has various projects all year long that need cooperation from the Thai people in Madagascar such as the project on inviting the Thai monks to meet with the Thai community, the project on Thai Food Festival with cooperation of leading hotels in Madagascar and the Thai Community, The organization of the National Day on the 5th December 2014. The Thai Community in Madagascar responded positively and happily to join hand in hand with the The Royal Thai Consulate- General.
  • ภริยากงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเผยเเพร่ขนมไทยเเละการเเกะสลักฯ เเก่กลุ่มสตรีชั้นเเนวหน้าของมาดากัสการ์
    ภริยากงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเผยแพร่ขนมไทยและศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ แก่กลุ่มสตรีชั้นแนวหน้าของมาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 57 นางภัสชนก เจียมบุญศรี ภริยากงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว จัดงานเลี้ยงน้ำชา ณ บ้านพักกงสุลใหญ่เพื่อต้อนรับกลุ่มสตรีชั้นแนวหน้าของมาดากัสการ์ The Wednesday Morning Group(WMG) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีฐานะและการศึกษาดีในสังคมมาดากัสการ์และภริยานักการทูตในกรุงอันตานานาริโว เพื่อเผยแพร่อาหารว่างและขนมไทยพร้อมทั้งการโชว์ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้แบบไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในมาดากัสการ์ โดยมีนาง Yda NATHOO ประธานกลุ่ม WMG นำคณะมาเข้าเยี่ยมคารวะและมี นาง Widyanti WARGADINATA ภริยาอุปทูตอินโดนีเซียประจำกรุงอันตานานาริโวร่วมอยู่ด้วย --------------------------- The Spouse of the Thai Consul – General to Antananarivo promoted Thai dessert and the art of vegetable and fruit carving to the leading ladies Association of Madagascar On 3rd April 2014 Madame Paschanok Jiamboonsri, wife of the Thai Consul – General to Antananarivo organised a tea party at the Residence to welcome the leading Ladies Association of Madagascar (The Wednesday Morning Group -(WMG), being established in 1963. The tea party was organised with a view to promoting the delicacy of Thai dessert and the art of vegetable and fruit carving internationally and particularly in Madagascar. The President of The Wednesday Morning Goup (Madame Yda Nathoo) led her delegation to the Thai Residence along with Madame Widyanti WARGADINATA, wife of Indonesian Chargé d’Affaires to Antananarivo -----------------------
  • กสญ.ชาญชัย เจียมบุญศรี มอบรถมอเตอร์ไซด์ให้ตำรวจเมืองอิลากากาเเละยาเวชภัณฑ์เเก่โรงพยาบาลไทย-มาดา 21-22 มีค 57
    สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 17 มกราคม 2557 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 19 มกราคม 2557 ณ เมืองตามาตาฟ 21 มกราคม 2557 ณ เมืองอิลากากา ชาวไทยในมาดากัสการ์ให้ความร่วมมือมาเลือกตั้งเป็นอย่างดี คิดเป็น 98% ของผู้ลงทะเบียน