คนไทยในต่างประเทศ

ลงทะเบียนคนไทย : อาเซอร์ไบจาน

ท่านสามารถลงทะเบียนคนไทยในอาเซอร์ไบจาน โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็นได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 

โทรศัพท์ (+90) 312 437 4318หรือ
โทรสาร (+90) 312 437 84 95
หรือ 
อีเมล thaiconsulturkey@gmail.com